"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-15

Mario Merz / What Is to Be Done?

NYHET På onsdag 20 juni kl 17.00 öppnar Bildmuseet en omfattande presentation av Mario Merz, en av nyckelpersonerna inom Arte Povera och en förnyare av skulpturen.

Mario Merz (1925-2003) utforskade skulpturens möjligheter genom att observera sin omvärld. Utställningen Mario Merz / What Is to Be Done? presenterar arbeten från perioden mellan 1966 och 1977 med speciellt fokus på den italienske konstnärens intresse för processer, numerär progression och naturliga tillväxtmönster. Här på Bildmuseet presenteras Merz skulpturer gjorda av ”enkla” eller lättillgängliga material, hans iglooformer och verk baserade på Fibonaccis talserie, en matematisk sekvens som först publicerades av Leonardo från Pisa 1202.

Merz var en av nyckelpersonerna inom Arte Povera, en löst sammanhållen grupp konstnärer som var verksamma under 1960- och 1970-talen i Italien. Detta var en tid som präglades av stora sociala, politiska och konstnärliga omvälvningar. Frågan som utgör utställningens titel What Is to be Done? var central för Merz konstnärskap. Han återvände ständigt till frågan om vad som är konstnärens roll i en utsatt och orolig tid. En fråga lika aktuell idag som när dessa konstverk skapades.

Merz var verksam i Italien i en tid som präglades av stora ekonomiska sociala och politiska omvälvningar. I vågen efter miracolo italiano, Italiens ekonomiska mirakel, växte en nyskapande och kritiskt ifrågasättande miljö fram, en miljö som resulterade i en kreativ explosion inom bildkonst, design, arkitektur och film. Det var en tid när man sprängde gränserna för vad som kunde kallas konst och då man utforskade nya material, nya idéer, koncept och metoder. Konst kunde skapas av vad som helst – naturmaterial, industriella produkter eller immateriella substanser som fukt, ljud och energi – men också gestaltas i performance och aktioner.

Utställningen Mario Merz / What Is to Be Done? är en samproduktion mellan Bildmuseet och Henry Moore Institute i Leeds, ett centrum för skulpturstudier. Institutets chef, Lisa Le Feuvre, är curator för utställningen som är en utvecklad version av den utställning som hade premiär i Leeds hösten 2011. Utställningen på Bildmuseet har möjliggjorts av generösa utlån av en rad europeiska museer och gallerier. Ett särskilt tack riktas till Fondazione Merz i Turin.

Till utställningen finns en katalog på svenska och engelska med texter av Mariano Boggia, Nicholas Cullinan, Lisa Le Feuvre och Katarina Pierre.

Bild: Mario Merz, Objet Cache-Toi (1968). © Mario Merz och Kunstmuseum Wolfsburg. Foto Helge Mundt.

Redaktör: Helena Vejbrink