"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-01-16

Markarbete bakom Aula Nordica har startat

NYHET Kommande tio veckor kommer delar av berggrunden bakom Aula Nordica tas bort i förberedelse för det hus som ska byggas med fokus på tentamenslokaler, undervisning och studieplatser. Markarbetet innebär att du kan höra ljud du inte är van vid på campus, men även att framkomligheten kring byggarbetsplatsen ibland är begränsad.

Text: Anja Axelsson

Nu är byggnationen av campus senaste tillskott av byggnad i full gång. Det handlar om ett hus som ska inrymma tentamen, undervisning och studieplatser. Det ska även finnas plats för möten, café och kontor.

Sedan december 2022 har markförberedelser pågått för att komma igång med projektet och bland annat har byggarbetsplatsen stängslats in. Byggnationen påverkar framkomligheten på gång- och cykelvägen från infarten till Aula Nordica mot Gösta Skoglunds väg.

Arbetet med att ta bort berggrunden innebär att det kommer pågå en del sprängningsarbete och borrning, vilket du kan komma att höra beroende på var på campus du befinner dig. Sprängningen är liten och kan uppfattas som en dov puff, och föregås alltid av en varningssignal. Det här kommer ske maximalt tre gånger per dag. 

Uppförandet av det nya huset beräknas pågå i 24 månader och vara klart för inflyttning våren 2025.