"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-30 Uppdaterad: 2023-12-13, 14:08

Med konst som kraft att utforska gränser

NYHET Relate Norths 11:e årliga symposium, med temat 'Beyond Borders', har avslutats efter en vecka av intensiva diskussioner, inspirerande presentationer och mångfacetterade konstverk vid Umeå Universitet. I år samlades konstnärer, forskare, bild- och slöjdlärare från platser som Alaska, Grönland, Skottland, Shetlandsöarna, Norge och Finland. Under veckan har de många sätt som gränser, både synliga och osynliga, formar och påverkar vår värld diskuterats.

Symposiets utställning visade en mångfald av verk, där konstnärer utmanade den fysiska begränsningen av 80x80x80 cm. Bland dessa verk fanns till exempel Timo Jokelas verk, som genom att utforska gränserna mellan det lokala och det globala, det finska och det samiska, reflekterar över samhällets förändrade relationer till traditionella näringar som jakt, fiske och renskötsel, i ljuset av nya industriella och turistiska influenser.

Alejandro Haiek Coll presenterade i ett gästtal en omfattande undersökning av geografiska och miljömässiga konflikter i sitt Small Visionary Projekt ’The Laboratory of Planetary Diplomacy’. UmArts är Umeå universitets forskningscentrum för arkitektur, design och konst och finns vid Arkitekturhögskolan. Varje år ger UmArts stöd till forskare för att utveckla nya, ambitiösa idéer som främjar UmArts forskningsgemenskap.

Utöver konstverken på plats visade Anders Lind sitt verk 'Flashlight Orchestra', en interaktiv installation som kombinerar ljus och ljudkonst, och som en del av årets upplaga av Umeås återkommande ljusinstallation "Höstljus". Genom att förvandla besökarnas smartphones till instrument, skapar Lind en upplevelse där publiken aktivt deltar i att orkestrera och arrangera flerskiktade musikkompositioner, vilket suddar ut gränserna mellan åskådare och skapare.

Dessa konstnärer, tillsammans med de andra deltagande konstnärerna, har genom sina verk speglat själva kärnan av Relate Norths Symposium, en plats där konst möter vetenskap och där nya perspektiv föds, säger Lotta Lundstedt, konstnärlig lektor vid institutionen för estetiska ämnen, som lett organisationsgruppen i år.

AI: En ny era av kreativitet?

Utställningskatalogens framsida, tillsammans med tjugo unika posters som visade surrealistiska arktiska miljöer på gränsen mellan fantasi och verklighet, och inspirerade av nordisk mytologi, var framställda med hjälp av AI-bildgeneratorer. Denna samverkan mellan AI och mänsklig kreativitet var en del av symposiets visuella framtoning och tematik ”Beyond Borders”, och syftade till att utmana traditionella uppfattningar om konstnärligt skapande.

Nya perspektiv

Presentationerna och diskussionerna under symposiet täckte ett brett spektrum av ämnen. Gunvor Guttorm, professor i ’duodji’ i Karasjok presenterar ett projekt och hur det bidrog till att ge nytt liv och förståelse till samiska skapares arkiv genom nya visuella berättelser, med fokus på hållbarhet och kulturell anslutning i duodji-traditionen.

Roxane Permar, professor i konst och social praktik vid UHI Shetland, utforskar i sin presentation hur samhällen i nordliga och arktiska regioner påverkas av globala hot som klimatkrisen, och Katrin Holmqvist Sten, universitetslektor i arkitekturhistoria vid Umeå Universitet, presenterar en utforskning av arkitekturhistoria i norra Sverige. Dessa är bara några exempel på de omfattande och mångdimensionella diskussioner som präglade symposiet.

Presentationerna lyfte fram det dynamiska samspelet mellan konst och vetenskap, och hur dessa områden tillsammans kan korsa och nydefiniera gränser, både i geografisk och kulturell bemärkelse. Som en perfekt avrundning på evenemanget, presenterade Glen Coutts, professor vid Lapplands Universitet, ett inspirerande avslutningstal ackompanjerat av en bildvisning från detta års symposium, såväl som från de tidigare tio symposierna. Denna årliga sammankomst, som växlar mellan olika universitet runt Arktis, har utvecklats till något av en storfamilj, där gemenskap och utbyte står i fokus.

'Beyond Borders'-symposiet är en chans att hålla en dialog över landsgränser kring konst, utbildning, hållbarhet och våra specifika förutsättningar i länder runt Arktis. Det öppnar nya vägar för samarbete över olika områden och kulturer. 

Jag upplevde att tiden blev vår vän, och att deltagarna växte under veckan. Att samlas kring konstärlig metod är formativt och spännande, också för de som inte har direkt konstnärlig bakgrund – och dessutom i det här huset! - säger Erik Sigurdson, som tillsammans med Frida Marklund modererade symposiet.

Evenemanget hölls i Lärarhuset vid Umeå Universitet och arrangerades i samarbete mellan ASAD Thematic Network, Umeå Universitet, Institutionen för Estetiska Ämnen, UmArts och University of Lapland, Faculty of Art and Design

Läs mer om UArctic - University of the Arctic

Läs mer om ASAD - The Arctic Sustainable Arts and Design