"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-08-24

Med visioner för elbilen i norra Sverige 2030

NYHET Hur många laddbara bilar kan vi förvänta oss i norra Sverige 2030? Hur många publika laddplatser behöver man bygga för att skapa en väl utbyggd laddinfrastruktur i norr? Vad kommer det att kosta? Energiteknikstudenter har gjort en studie tillsammans med BioFuel Region.

Energiteknikstudenterna Jessica Åhlund, Jakob Skarin, Erik Zäll, Per Gunnarsson, Klas Helin, Henrik Näslund, Johan Smedh och Jonas Stenberg utförde studien om elbilar. Foto: BioFuel Region

För att få bättre koll på hur stor utmaning utbyggnaden av en laddinfrastruktur för laddbara fordon i norra Sverige är anlitade BioFuel Region åtta energiteknikstudenter från Umeå universitet. Uppdraget var att utvärdera hur man dimensionerar en väl utbyggd laddinfrastruktur och att uppskatta hur väl elnätet klarar av den ökade belastningen.

De kallade uppdraget för Vision 2030 och utgick från följande grundvillkor som baseras på Fossilfri fordonsflotta-utredningen och EUs rekommendationer för rekommenderat antal publika laddplatser per laddbart fordon:

  • 2030 är 30 procent av fordonsflottan i Sverige laddbara fordon
  • 2/3 av de laddbara bilarna är laddhybrider
  • 1/3 av de laddbara bilarna är elbilar
  • rekommenderad täthet för publika laddplatser är 1 laddplats/10 laddbara fordon

Studenterna bedömde att målet om 30 procent laddfordon blir svårt att nå i de fyra nordligaste länen - år 2015 var det bara i storleksordningen 1000 laddbara fordon i norr. Lösningen blev att utgå ifrån detta och att antalet laddbara bilar ökar i samma takt som hela Sveriges fordonsflotta behöver ställa om för att nå 30 procent till 2030. Resultatet för område norr blir då drygt 17 procent laddbara bilar - vilket motsvarar ungefär 85 000 laddbara bilar.

Studenternas förslag på placering av snabbladdare för god täckning i Norrbotten.

För att etablera en väl utbyggd laddinfrastruktur i norra Sverige behöver det byggas cirka 8 500 publika laddplatser för dessa.

Men kostnaden då - blir inte det jättedyrt? Nej, enligt studien blir det inte så farligt stor investeringskostnad, inte minst med tanke på att detta är en väl utbyggd infrastruktur för vägtrafik i fyra län som är nödvändig för 85 000 fordon.

Utslaget på de 15 år som investeringen ska ske innebär det cirka 30 miljoner kronor per år - fördelat på fyra län. Vilket väl få anses vara en spottstyver när det kommer till infrastruktur för vägtrafik. Mindre än en halv miljard skapar alltså en väl utbyggd laddinfrastruktur och goda förutsättningar för laddbilar i norr - framtidssäkrat till 2030.

När det gäller elnätets kapacitet är studenternas bedömning att den på många sätt har stor kapacitet att ta hand om det behov av laddning som uppstår när mer än en sjättedel av fordonsflottan är laddbara fordon. Stora delar av elnätet är utbyggt och dimensionerat för en stor andel hus med direktverkande el som uppvärmning - vilket i dagsläget innebär en överdimensionerad kapacitet långt ute i elnätet. Simuleringar av samtidig laddning där 17 procent av hushållen har laddbart fordon, visar att transformatorstationer både i innerstad, bostadsområden och i mindre orter har god kapacitet att ta hand om laddbehovet 2030.

Om studien:

Projektarbetet utfördes av en grupp energiteknikstudenter under läsåret 2016/17 i samarbete med BioFuel Region. Handledare var Robert Eklund, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

För mer resultat och detaljer om hur studien genomfördes - Läs hela rapporten

Mer om BioFuel Region

Text och bilder: BioFuel Region

Redaktör: Ingrid Söderbergh