"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-04-08

Medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området

NYHET Denna utlysning av medel för forskningstid är en del av Lärarhögskolans resursfördelningssystem inom utbildningsvetenskap.

Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen och under senaste året från 5 juni 2019 fram till sista ansökningsdatum innehaft i genomsnitt minst 50 procent anställning vid Umeå universitet, eller hos skolhuvudman i regionen (Västerbotten och Örnsköldsvik) som har forskningssamverkan med Umeå universitet.

Läs mer här