"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-04

Medel för pedagogiska utvecklingsprojekt från PUNKTUM

NYHET Det är med stor glädje vi kan konstatera att Handelshögskolan fick 3 av 7 beviljade projekt. Totalt inkom 25 ansökningar. Gratulationer till Maria Karlsson, (statistik), Johan Svensson statistik och Sofia Isberg, företagsekonomi. Sofia Isbergs projekt är ett projekt där alla tre enheter på Handelshögskolan kommer att vara delaktiga i.

Beslut PUNKTUM-medel 2016

Styrelsen för UPL har 2016-09-27 beslutat att tilldela sju projekt utvecklingsmedel inom ramen för 2016 års utlysning av PUNKTUM.

Följande projekt beviljas PUNKTUM-medel 2016:

  • Pedher Johansson (Datavetenskap): Storskalig digital examination av digitala färdigheter och förmågor. Belopp: 203 236 kr
  • Karin Bölenius (Omvårdnad): Implementering av pedagogiskt verktyg för praktisk färdighetsutövning för effektiv lärprocess. Belopp: 250 0000 kr.
  • Pia Almarlind (TUV): Att höja kvaliteten i bedömning och betygssättning – kollegialt lärande via webben. Belopp: 249 633 kr.
  • Maria Karlsson (USBE): Aktivt lärande på webben och i klassrummet med särskild programvara för att kombinera det bästa av Flipped classroom och MOOCs. Belopp: 248 016 kr
  • Marie Nordström (Datavetenskap): Den vetenskapliga otryggheten - En kvalitativ studie i systematisk utvärdering av examensarbeten. Belopp: 201 098 kr
  • Sofia Isberg (USBE): Från grupparbete till lärande i team. Belopp: 241 678 kr
  • Johan Svensson (USBE): Rollspelsövningar för undervisning av matematiska modeller. Belopp: 99 638 kr.