"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-05

Medicinska fakultetens pedagogiska pris till Kristina Lejon

NYHET Kristina Lejon, docent i immunologi vid Umeå universitet, tilldelas medicinska fakultetens pedagogiska pris 2011. Prissumman är 50 000 kronor.

Motiveringen lyder:

”Kristina Lejon har ett brett engagemang med aktiv roll i flera av medicinska fakultetens utbildningsprogram. Hon utvecklar nya uppskattade inslag i undervisningen som inte bara ger ämneskunskap utan också tränar studenterna i kritiskt tänkande. Hennes sätt att undervisa är engagerande, prestigelöst, uppdaterat, lyhört, tydligt och tålmodigt. Hon är mycket uppskattad av kollegor och studenter. Hon har tre terminer tilldelats terminens ros av studenterna! Kristina Lejon får årets pedagogiska pris för sitt entusiasmerande engagemang i alla delar av undervisningsprocessen inom flera av medicinska fakultetens utbildningar.”

Kristina Lejon undervisar bland annat vid Biomedicinska analytikerprogrammet, Biomedicinprogrammet, Läkarprogrammet och Tandläkarprogrammet, Umeå universitet.

– Jag känner mig ytterst hedrad och oerhört glad att få detta pris. För mig är det en fröjd att arbeta med studenter i olika situationer. Känslan att se dem utvecklas i sin profession och kunskap är ett pris som jag får vid varje möte, kommenterar Kristina Lejon utmärkelsen.

Vid nomineringstidens slut hade totalt 13 nomineringar av 10 lärare inkommit. På egen begäran av kommitténs ledamot Bo Carlberg ströks nomineringen av honom. Därefter fanns inget jäv mellan kommittén och någon av de nominerade.

Kommittén beslöt enhälligt att utse Kristina Lejon till årets pristagare med ovanstående nominering.

Kommittén som bedömt nomineringarna har bestått av professor Katrine Åhlström Riklund, universitetslektor Bo Carlberg och universitetslektor Stig Jacobsson.

För mer information, kontakta gärna:
Kristina Lejon på telefon 090-785 35 76 mobiltelefon 070-304 45 80
e-post kristina.lejon@climi.umu.se
Porträttbild (öppnas i popuppfönster)

Katrine Åhlström Riklund på telefon 090-785 16 17 mobiltelefon 070-397 96 84
e-post katrine.riklund.ahlstrom@diagrad.umu.se

Redaktör: Bertil Born