"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-07

Mer än 64 miljoner till medicinsk forskning vid Umeå universitet

NYHET Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa har beviljat totalt 64,5 miljoner kr i projektanslag till 30 forskare vid Umeå universitet, varav 12 kvinnor.

Av totalt 1 452 ansökningar i hela landet beviljades 364, det vill säga ungefär var fjärde. Det totala beloppet i den här utdelningen är cirka 1,1 miljard kronor.

Sju av mottagarna vid Umeå universitet tillhär kategorin unga forskare, "unga" definieras där som att personen har doktorerat för mindre än åtta år sedan. Till den bidragsformen inkom 506 ansökningar varav 84 beviljades medel, det vill säga 16,6 procent. Sammanlagt 83 ansökningar gällde inriktningen vårdvetenskaplig forskning, 10 beviljades varav en vid Umeå universitet.

Projektbidrag stora utlysningen

Ulf Ahlgren, Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM): Molekylär biomedicinsk avbildning/analys av bukspottkörtelns organogenes och diabetesetiologi, 1 500 000 kronor för åren 2012-2014.

Thomas Borén, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik: Magsårsbakterien Helicobacter pylori: Hur bakteriell vidhäftning är av betydelse för kronisk infektion och sjukdomsutveckling, 3 450 000 kr för 2012-2014.

Thomas Brännström, Institutionen för medicinsk biovetenskap, patologi: Sjukdomsmekanismer vid amyotrofisk lateralskleros (ALS) och frontotemporal lobär degeneration, 1 500 000 kronor för 2012-2014.

Leif Carlsson, UCMM: Molekylär analys av ögonutvecklingen och ögonsjukdomar, 1 500 000 kronor 2012-2014.

Gisela Dahlquist, Institutionen för klinisk vetenskap, pediatrik: Riskfaktorer för typ 1-diabetes (T1DM) hos barn och dess fysiska, psykologiska och sociala komplikationer, 3 000 000 kr för 2012-2014.

Benoni Edin, Institutionen för integerativ medicinsk biologi, fysiologi: Sensorisk information för motorisk kontroll hos människan, 3 200 000 kronor för 2012-2015.

Åke Forsberg, Institutionen för molekylärbiologi/MIMS: Virulensmekanismer hos patogena Yersinia-arter och Pseudomonas aeruginosa, 1 500 000 kronor för 2012-2012.

Christopher Fowler, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, farmakologi: Det medfödda immunförsvarets betydelse vid endocannabinoidsignalering, 1 800 000 kronor för 2012-2014.

Monica Holmberg, Institutionen för medicinsk biovetenskap, medicinsk genetik: Reglering av defekt och vävnadsspecifik splicing i muskelsjukdomen hereditär myopati med laktacidos, 1 500 000 kronor för 2012-2014.

Anneli Ivarsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och global hälsa: Celiaki - är det dags för primär prevention och allmän screening? En studie av 12-åringar födda under epidemin och åren därefter, 2 100 000 kr för 2012-2014.

Ingegerd Johansson, Institutionen för odontologi: Gener i karies och parodontit - GLIDE-konsortiet, 2 100 000 kronor för 2012-2014.

Ulf Lerner, Institutionen för odontologi: Hormonell och inflammatorisk reglering av benomsättning, 4 800 000 kronor för 2012-2015.

Ludmilla Morozova-Roche, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik: Strukturella och funktionella mekanismer vid amyloidbildning, inhibering och avlägsnande: implikationer vid diagnostik och behandling för degenerativa amyloida sjukdomar, 1 500 000 kronor för 2012-2014.

Peter Nordström, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik: Betydelsen av genetiska faktorer, omgivningsfaktorer och läkemedel för fallskador hos kvinnor och män, 2 100 000 kronor för 2012-2014.

Tor Ny, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik: Nya multifunktionella roller för plasminogen med unika terapeutiska implikationer, 1 500 000 kronor för 2011-2013.

Anders Olofsson, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik: Mot ett botemedel för Alzheimers sjukdom, 1 500 000 kronor för 2012-2014.

Richard Palmqvist, Institutionen för medicinsk biovetenskap, patologi: Tumör- och stromacellsinteraktioner vid invasionsfronten i human tjocktarmscancer, 2 700 000 kronor för 2012-2014.

Fatima Pedrosa Domellöf, Institutionen för klinisk vetenskap, oftalmiatrik: Ögonmusklernas molekylära uppbyggnad: nycklar till muskelsjukdomar, 2 550 000 kronor för 2011-2013.

Karina Persson, Institutionen för odontologi: Struktur och funktionsstudier av bakterieproteiner i den orala biofilmen, 1 500 000 kronor för 2012-2014.

Yuri Schwartz, Institutionen för molekylärbiologi: Rekrytering av Polycomb-medierat tystande av gener och Trithorax-proteiners dämpning av denna tystande effekt, 1 500 000 kronor för 2012-2014.

Simon Tuck, UCMM: Näringsberoende reglering av fettmetabolism och ätbeteende hos nematoden C. elegans, 1 800 000 kronor för 2012-2014.

Hans Wolf-Watz, Institutionen för molekylärbiologi: Sekretion och translokering av Yop-virulensproteiner via TypIII-sekretionssytemet, 3 450 000 kronor för 2012-2014.

Projektbidrag unga forskare

Per Carlbring, Institutionen för psykologi: Modern informationsteknologi och traditionell psykoterapi i ett fruktbart möte: Användande av en smart mobilapplikation vid behandling av social fobi och paniksyndrom, 1 800 000 kronor för 2012-2014.

Marie Eriksson, Statistiska institutionen: Ojämlikheter i svensk strokevård med avseende på socioekonomisk status, födelseland, kön och ålder, 1 800 000 för 2012-2014.

Nelson Gekara, Institutionen för klinisk mikrobiologi: Toll-liknande receptorsignalering: reglermekanismer för pro-inflammatoriska och typ I-interferonsvar, 2 700 000 kronor för 2012-2014.

Anna Nordström, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, idrottsmedicin: Benstruktur, muskelstyrka, genetiska faktorer och risken för fraktur hos kvinnor och män, 2 100 000 kronor för 2012-2014.

Malin Sund, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, kirurgi: Stromala substanser vid tidig detektion av cancer i bukspottskörteln, 2 850 000 kronor för 2012-2014.

Constantin Urban, Institutionen för molekylärbiologi/MIMS: Opportunistiska mykoser och analys av de mekanismer som styr hur svampceller känns igen, elimineras och tolereras av medfödda immunförsvaret, 2 100 000 kronor för 2012-2014.

Anna Överby Wernstedt, Institutionen för klinisk mikrobiologi: Viperin vs flavivirus: Mekanismer hos ett potent antiviralt protein, 3 000 000 kronor för 2012-2014.

Projektbidrag vårdvetenskap

Lillemor Lundin-Olsson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, sjukgymnastik: Nedsatt rörelseförmåga och fallhändelser hos äldre personer: konsekvenser på lång sikt samt skräddarsydda preventiva interventioner via interaktiva media, 1 000 000 kronor för 2012-2013.

Kontaktuppgifter till forskarna kan hämtas i personalkatalogen
http://www.umu.se/sok/personalkatalog

Läs mer om utlysningen på
Vetenskapsrådets webbplats