"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-14 Uppdaterad: 2024-05-17, 12:31

Mer än bara gnissel och knarr: ökad livskvalitet vid reumatisk sjukdom

NYHET En avhandling vid Umeå universitet visar att ultraljud kan hjälpa patienter med en typ av reumatisk sjukdom att leva längre och friskare liv. Dessa patienter har hittills haft en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, som bidrar till för tidig död.

Patienter med en typ av reumatisk sjukdom som kallas röntgenologisk axial spondylartrit, en sjukdom som orsakar förändringar i benen i bäckenet och ryggraden, har sämre hälsolivskvalitet än kontrollpersoner.

– Våra undersökningar har dock funnit faktorer hos dessa patienter som, om de ändras, kan bidra till att förbättra deras hälsorelaterade livskvalitet, säger avhandlingens författare Lucy Law.

Avhandlingen består av 4 artiklar. I delarbete 1 hade patienterna signifikant lägre övergripande hälsorelaterad livskvalitet jämfört med kontrollerna, särskilt i fysiska aspekter. Faktorer som längre sjukdomsduration, dålig fysisk funktion, hög sjukdomsaktivitet och att bo ensam var kopplade till lägre fysisk hälsorelaterad livskvalitet. Psykisk hälsorelaterad livskvalitet påverkades av trötthet, hög sjukdomsaktivitet och ensamboende.

– Vi såg också vissa skillnader mellan könen i patientgruppen.

I Studie 2 uppvisade patienterna stelhet och mindre elasticitet i en huvudartär i nacken jämfört med kontrollgruppen. Sjukdomsrelaterade faktorer och ålder var associerade med dessa förändringar. Dessutom avslöjade artikel 3 att patienter, särskilt män, hade tjockare väggar i denna artär jämfört med kontroller. Blodprov visade att vissa inflammatoriska markörer var associerade med denna förtjockning, särskilt hos män.

I studie 4 hade patienter tjockare fett runt hjärtat jämfört med kontrollgruppen. Hos manliga patienter är fett-tjocklek förknippad med kolesterolnivåer.

– Kunskapen från denna avhandling kan bidra till att optimera och individualisera patientvård och hantering, samt minska den effekt som sjukdomen har på patienten och samhället. Detta är viktigt eftersom det för närvarande inte finns något botemedel, säger Lucy Law.

Disputationen äger rum 16 maj kl 9.00 i Norrlands Universitetssjukhus, Byggnad 1D, T9, Hörsal B. Avhandlingens titel: Subklinisk kardiovaskulär sjukdom och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med radiografisk axial spondylartrit. Opponent: professor Isabel Goncalves, Lunds universitet.

DiVA-länk

Kontakt:
Lucy.law@umu.se
0730-49 45 58
(Engelsktalande)