"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-01-14

Mer digital undervisning och ökat avstånd i salar

NYHET De nya smittskyddsåtgärderna som började gälla den 12 januari innebär att det är fortsatt prioriterat att undervisning i högskolor bedrivs på plats när så är möjligt. Samtidigt ökar universitetet användning av digital undervisning eller andra alternativa metoder för att glesa ut i lokalerna.

På grund av det allvarliga läget ställs nu viss undervisning om till digitala format, särskilt föreläsningar med ett stort antal deltagare. Detta för att glesa ut och ge mer plats för de studenter och medarbetare som måste vara på plats för till exempel laborationer och examinationer. Hur detta kommer att gå till och hur stor del som blir digital kommer att variera mellan utbildningar. Studenter med funderingar kring hur det kommer att se ut för dem kan höra av sig till sin institution.

När det gäller föreläsningar och utbildningsmoment på plats införs nu ”varannan stol-principen”, för att öka avståndet i föreläsningssalar.

Salstentamen

Umeå universitet fortsätter att göra det möjligt att genomföra salstentamen med riskreducerande åtgärder, i enlighet med nationella rekommendationer. För salstentamen följer Umeå universitet de rekommendationer som Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten har gett när det kommer till avstånd och övriga rutiner och gör anpassningar utifrån förändrade rekommendationer.

– Vi befinner oss mitt i en intensiv tentamensperiod där många kurser nu genomför tentamina. Det är därför extra viktigt att alla tar sitt ansvar. De studenter som känner sig det minsta sjuka ska inte skriva sin tenta utan vänta till nästa tillfälle för att minska risken för smittspridning, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Du som inte deltar i din ordinarie tentamen på grund av sjukdom eller symptom garanteras en plats vid nästa omprovstillfälle.

Fortsatt viktigt att hålla avstånd

Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd och stanna hemma och testa sig vid symptom.

Vaccination är bästa skyddet

Det bästa sättet att skydda sig mot covid-19 är vaccination. Nu har Region Västerbotten kortat intervallet mellan dos två och dos tre. Det räcker därför med fem månader mellan doserna, istället för sex månader. Du kan vaccinera dig med tidsbokning på Campus Umeå eller boka tid på din närmaste vårdcentral.

Vaccination på Campus Umeå

Region Västerbotten erbjuder vaccination mot covid-19 på Campus Umeå för alla i samhället.