"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-01

Miljoner till forskning i utbildningsvetenskap i Umeå

NYHET Umeå universitet får näst mest i landet när Vetenskapsrådet beviljar forskningsmedel till utbildningsvetenskap. Sammanlagt 45 miljoner kronor går under en femårsperiod till projekt och forskarskola i Umeå.

Totalt beviljade Vetenskapsrådet i år 340 miljoner kronor till 37 forskningsprojekt och nio forskarskolor inom utbildningsvetenskap. Av dessa är sex projekt och en forskarskola vid Umeå universitet. Årets beslut från innebär en mycket kraftig ökning för Umeå universitet jämfört med 2016 då Umeå bara beviljades sju miljoner till forskning inom utbildningsvetenskap av Vetenskapsrådet.

Utbildningsvetenskaplig forskning vid
Umeå universitet som beviljats medel
 

 • Nafsika Alexiadou får 5,2 miljoner under 2018-2021 till projektet Att internationalisera högre utbildning: Utmaningar och möjligheter för universitetet och akademiker i Sverige.
   
 • Hanna Eklöf får 4,5 miljoner under 2018-2020 till projektet Motivation, uthållighet och prestation bland svenska elever i Pisa: Samband mellan subjektiva skattningar, objektiva svarsdata och prestation.
   
 • Anna Larsson får 5,8 miljoner under 2018-2021 till projektet Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie.
   
 • Johan Lithner får 6 miljoner under 2018-2021 till projektet Designprinciper för matematikundervisning.
   
 • Lisbeth Lundahl får 6 miljoner under 2018-2021 till projektet Att komma vidare. Unga på introduktionsprogram och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontext.
   
 • Magnus Österholm får 6 miljoner under 2018-2021 till projektet Det naturliga språkets roll vid elevers lärande av det matematiska symbolspråket.
   
 • Ola Lindberg får 12 miljoner under 2018-2021 till forskarskolan Digitala teknologier i utbildning – GRADE.

Dessutom finns Umeå universitet med som medsökande i flera ansökningar som beviljats medel av VR:

 • Eva Lindgren och Carina Hermansson vid Institutionen för språkstudier är medsökande i "Forskarskolan Lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska. Flerspråkighet som tillgång och utmaning - forskarskola för lärarutbildare” som erhöll 38,5 miljoner kronor för åren 2017-2021. Huvudsökande är Camilla Bardel vid Stockholmsuniversitet och Göteborgs universitet är också medsökande.
   
 • Karin Sporre vid Tillämpad utbildningsvetenskap är medsökande i ”Nationell forskarskola i samtida utmaningar för barnpedagogiska institutioner (ReCEC)” som erhöll drygt 11,6 miljoner för 2017-2021. Huvudsökande är Niklas Pramling  vid Göteborgs universitet.
   
 • Josef Fahlén, pedagogiska institutionen är medsökade i Forskarskola i Idrottsdidaktik för lärarutbildare som erhöll 7,6 miljoner kronor. Huvudsökande är Håkan Larsson  vid gymnastik- och idrottshögskolan.
   
 • Christina Wikström vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap är medsökande i School of quantitative research methods in education (QRM)  - forskarskola med inriktning mot kvantitativa analysmetoder i utbildningsvetenskaplig forskning som erhålllit 12 miljoner kronor för åren 2018-2021. Huvudsökande är Monica Rosén vid Göteborgs universitet.

Bara Stockholms universitet beviljades i år mer bidrag till utbildningsvetenskaplig forskning än Umeå universitet. Utbildningsvetenskap handlar om forskning om lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning.

Mer information om VR och lista över beviljade bidrag

Redaktör: Ola Nilsson