"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-14

Miljonregn över cancerforskare i Umeå

NYHET Cancerfonden delar ut 630 miljoner till svensk cancerforskning. Det är det största beloppet någonsin och en avsevärd ökning av forskningsfinansieringen i Sverige. Umeå universitet har tio beviljade anslag med en total summa på strax över 25 miljoner kronor.

 

– Detta känns jätteroligt! Cancerfondens anslag är helt avgörande för att kunna ha ett bra team som forskar tillsammans med mig. Tillsammans hoppas vi kunna lägga fler bitar i pusslet varför man får hjärntumörer och lymfom, säger Beatrice Melin, överläkare och professor vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet.

Hon kammade hem universitetets största anslag från Cancerfonden och erhåller 4,5 miljoner kronor fördelat på tre år för molekylära epidemiologiska studier och genetisk arkitektur av gliom och lymfom för framtida precision i diagnostik och behandling.

Följande forskare och projekt beviljas medel:

Niklas Arnberg, Inst f klinisk mikrobiologi, får totalt 3 000 000 kronor över tre år för projektet Utveckling av onkolytiska och onkotropa virus genom riktad evolution.

Anna Arnqvist, Inst f medicinsk kemi , får totalt 2 400 000 kronor över tre år för projektet Helicobacter pylori, kronisk infektion och magsäckscancer.

Thomas Borén, Inst f medicinsk kemi, får totalt 3 000 000 kr över tre år för projektet Onco-bakterien Helicobacter pylori; betydelsen av bakteriell vidhäftning för sjukdomsutveckling samt, läkemedel och immunterapi för skydd mot magcancer.

Thomas Grundström, Inst f molekylärbiologi, får totalt 3 000 000 kronor över tre år för projektet Kontroll av mutagenessystemet.

Håkan Hedman, Inst f strålningsvetenskaper, får totalt 1 800 000 kronor för projektet Den kliniska betydelsen och molekylära funktionen av LRIG-proteiner i cancer.

Beatrice Melin, Inst f strålningsvetenskaper, får totalt 4 500 000 kronor över tre år för projektet Molekylär epidemiologiska studier och genetisk arkitektur av gliom och lymfom för framtida precision i diagnostik och behandling.

Lucia Mincheva-Nilsson, Inst f klinisk mikrobiologi, får totalt 1 800 000 kronor för projektet Ovarialcancer- och placenta-deriverade exosomer och deras roll i immunosuppressiva mekanismer vid graviditet och cancer.

Anders Widmark, Inst f strålningsvetenskaper, får totalt 2 000 000 kronor över två år för projektet Localized Prostate Cancer -Evaluation of Ultrahypofractionated Radiation, with length of castration treatment, dose escalation, and addition of PARP inhibitor. Establishment, growth and prediction of bone metastases in prostate cancer.

Pernilla Wikström, Inst f molekylärbiologi, får totalt 1 800 000 kronor föver tre år för projektet Biomarkörer för säkrare prognostisering och förbättrad behandling av aggressiv prostatacancer.

Björn Zackrisson, Inst f strålningsvetenskaper, får totalt 1 800 000 kronor över tre år för projektet Multimodal effektmonitorering av strålbehandling vid skivepitelcancer - en förutsättning för individanpassad tumörbehandling.

Så här går Cancerfondens anslagsutdelning till

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat.

Läs mer om årets utdelning från cancerfonden

Samtliga anslagsbeslut

 Text: Ingrid Söderbergh