"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-01

Miljonregn till forskning om skogens roll i klimatomställningen

NYHET Universitetslektor Per Stenberg på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet tilldelas ett stöd på närmare 16 miljoner kronor från Formas utlysning Den svenska skogens roll i klimatomställningen. Totalt beviljades nio projekt.

Text: Anna-Lena Lindskog

– Känslan är svår att beskriva, jag trodde knappt att det var sant, säger Per Stenberg. Men det är givetvis oerhört roligt att andra också tror på vår forskning och våra idéer! Det är väldigt ovanligt att få ett sådant stort anslag som nu ger oss möjlighet att långsiktigt bygga upp detta spännande samarbetsprojekt tillsammans med Xiao-Ru Wang, David Hall och Mats Forsman som är medsökande.

Forskningen inom Formas stora program förväntas öka kunskapen om de olika värden som skogen omfattar och ge underlag för beslutsfattande på skogsområdet. Per Stenbergs projekt går under rubriken ”Klimatet och skadesvamparnas påverkan på boreala skogars biodiversitet och produktivitet”.

– Projektet kommer att kartlägga hur klimatet påverkat skogens biodiversitet med hjälp av veckovisa luftprover som samlats in under flera decennier, och där vi med DNA sekvensering kan studera förändringar i förekomsten av alla typer av organismer, allt från bakterier och svampar till växter och djur, säger Per Stenberg. Med samma data i kombination med kartläggning av den genetiska variationen hos träden kommer vi att göra fokuserade analyser av hur skogen påverkas av skadesvampar som redan ställer till stor skada.

– Våra resultat kommer att förbättra hur avelsträd väljs ut både med hänseende till tolerans för klimatförändringar och svampangrepp. Som ett steg på vägen till att hantera effekterna av förändringar i klimatet kommer vi också att leverera förbättrade underlag för olika typer av bevarandeinsatser och skadeprognoser, säger Per Stenberg.

Mer information om anslagsbeslut på Formas webbplats

 

För mer information, kontakta gärna

Per Stenberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 46