"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-02-11 Uppdaterad: 2023-06-14, 08:34

MIMS reflekterar över genus

NYHET I dag firar vi International Day of Women and Girls in Science. Denna dag gör det möjligt för oss att rikta mer uppmärksamhet mot den fortfarande pågående ojämlikheten mellan könen i den akademiska världen och fortsätta arbeta tillsammans mot en dag då genusbias och diskriminering besegras över hela världen. På Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS, beskriver forskare vid MIMS i en enkät vad det betyder för dem att vara kvinnliga forskare.

Text: Nora Lehotai

På global nivå är kvinnor i STEM-positioner (Science, Technology, Engineering, Math) fortfarande mindre vanliga och enligt FN är bara 30 procent av forskarna kvinnor. De publicerar mindre, får mindre betalt och deras karriärer går också långsammare och ofta inte lika långt som för män.

Forskare vid The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS ombads fylla i en undersökning, anonymt, om vad det betyder för dem att vara kvinnlig forskare, och mer än hälften av deltagarna svarade att ”Jag är en forskare, oavsett vilket kön", medan andra tänkte:

Det betyder att jag uppskattar alla kvinnliga forskare som har brutit ner barriärerna framför mig och gett mig en plats vid bordet. Jag är också medveten om det arbete vi fortfarande måste göra, mentorskapet för unga kvinnliga forskare för att säkerställa att till exempel fakultetspositioner blir mycket mer könsbalanserade.

Om jag som kvinnlig vetenskapsman kan uppmuntra ett barn till att bli forskare, så är det fantastiskt.

Jag trodde aldrig att kön spelade en roll för att vara bra i en viss karriär, men jag lärde mig att barn omedvetet kan växa upp och tro att jobb är för ett visst kön bara för att om man googlar ”forskare” kommer träffarna att mestadels visa foton av män. Om jag som kvinnlig vetenskapsman kan uppmuntra ett barn till att bli forskare, så är det fantastiskt.”

Betydelsen av förebilder

Förebilder inspirerar oss mot nya mål och vägleder oss att tro på oss själva, så att vi kan nå dessa mål. Därför är de av avgörande betydelse i våra liv. För forskarna i MIMS-undersökningen var detta några av de exceptionella kvinnor som fungerade som inspiration för att ge sig in i vetenskapen:

Dyann Wirth, amerikansk immunolog, världsledande malariaforskare

Emmanuelle Charpentier, Nobelpristagare i kemi 2020 för genediteringssystemet CRISPR-CAS-9, tidigare gruppledare vid MIMS

"Min mamma. På grund av henne har jag aldrig trott att STEM-jobb inte är för kvinnor

Katalin Karikó, amerikansk-ungerska forskare, vars expertis inom RNA-forskning möjliggjorde utvecklingen av Pfizer-BioNTech covid-19-vaccinet

Marie Skłodowska Curie, polsk-fransk fysiker och resten är historia

Barbara Mcclintock, amerikansk forskare och cytogenetiker, för sin uthållighet och tro på vad hon gjorde, som också fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1983 för sin upptäckt i mobila genetiska element

"En tidigare PI, mentor"

"Varje kvinna inom vetenskapen för sitt bidrag, särskilt tillbaka på den tiden då det var så svårt att lyckas i det vetenskapliga samfundet"

Öka medvetenheten för att överbrygga genusgapet

Motiverade, modiga flickor äntrade den vetenskapliga världen och blev forskare. När man tänkte på sin framtid inom vetenskapen som kvinna sa ungefär en tredjedel av dem att de var rädda, men denna rädsla avskräckt dem inte, snarare tvärtom. Att bedriva en vetenskaplig karriär och hålla privatlivets del balanserad, familjen lycklig, kan bli en börda som är specifik för kvinnor eftersom "vi, kvinnor, fortfarande bär den största delen av psykisk belastning och praktiskt ansvar i hemmet" som en deltagare i undersökningen sammanfattade det. Alla tillfrågade kvinnor var överens om att stödet från din partner och familj, i kombination med effektiv tidshantering, är avgörande komponenter för att uppnå en karriär inom vetenskapen (eller i något annat yrke).

Kunde könsskillnaden i akademin överbryggas genom att erbjuda fler workshoppar och diskussioner riktade till kvinnor, som sprider medvetenhet tidigt i deras karriär? De flesta deltagare sa att detta kan vara ett användbart verktyg. Intressant är att de också tycker att sådana initiativ också bör vara riktade till män, och särskilt män i sådana positioner där de har beslutsfattande makt på någon annans karriär i ett tidigt skede. Detta skulle möjliggöra ökad allmän medvetenhet och förståelse för de dilemman och svårigheter man kan möta som kvinna under hela sin karriär. Om mentorskap kan börja redan i början av någons karriär kommer dess inverkan att öka på lång sikt.

Mångfald i forskning spelar en avgörande roll. Den pågående covid-19-pandemin är bara ännu ett exempel på att kvinnor visar otrolig styrka och mod att förvandla denna extremt svåra situation till något bättre genom att använda sina kunskaper och färdigheter inom vetenskap, teknik och innovation.

MIMS-forskarna lämnade också motiverande budskap till unga tjejer som kanske är tveksamma till att välja en naturvetenskaplig bana.

"Jag kan bara citera Barbara Mcclintock: If you know that you are on the right track, if you have this inner knowledge, then nobody can turn you off, no matter what they say"

"Du kan göra det och vetenskapen behöver dig!"

"Finns inget berg som är för högt" – forska bara."

Det krävs mod för att förändra världen."

"Ta reda på om du har passion för det, om ja, tveka inte."

 

Forskare på MIMS och genus

Könsbalansen vid Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin Sverige, MIMS, är för närvarande 60 kvinnor och 50 män. Enheten för global hälsa vid Umeå universitet fick högst rankning för jämställdhet 2019, av Global Health 50/50.

Mer läsning:

Du kan läsa mer om detta ämne genom att besöka FN:s webbplats, organisationen för Women and Girls in Science Day eller Umeå universitets webbplats:

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-day-of-women-and-girls-in-science

https://www.womeninscienceday.org/index.html

https://www.umu.se/en/news/international-top-ranking-for-gender-equality-at-umea-university_7682712/