"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-09-03

Minskat matsvinn på menyn under Umeå smakfestival

NYHET Under årets smakfestival vill Vakin och Restauranghögskolan inspirera till att minska det onödiga matsvinnet. I dag slängs så mycket som var femte matkasse, något som Vakin tänker råda bot på med hjälp av skolelever samt genom idékort framtagna tillsammans med Restauranghögskolan vid Umeå universitet.

Gastronomistudenter lagar till vinnarrecept

Studenter vid Restauranghögskolans gastronomiprogram kommer att vara på plats under smakfestivalen och bjuda på smakportioner av skolelevers vinnarrecept.

Varje år uppstår hela 129 kg matavfall per person enligt Naturvårdsverkets rapport Matsvinn från 2016. Ofta slängs maten helt i onödan och FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) pekar därför ut matsvinn som ett viktigt område inom mål 12 (hållbar konsumtion och produktion). Målsättningen är att halvera matsvinnet per person i butik- och konsumentledet och att det även ska minska längs hela livsmedelskedjan.

– När matkassarna är hemburna är det som om matens värde glöms bort, säger Anna-Lena Fomin, kund- och kommunikationschef vid Vakin. Vi vill öka medvetenheten kring matsvinn så att vi tillsammans kan minska mängden ätbar mat som slängs i onödan.

Under våren har Vakin samarbetat med Restauranghögskolan för att inspirera till en förändrad syn på matavfall. Resultatet är olika idékort med tips på hur du kan rädda råvaror och förhoppningen är att stimulera både hushålls- och restaurangkök till ett förändrat beteende.

Elever hjälper till att rädda maten
Vakin har också tagit hjälp av fjärde- och femteklassare i Umeå och Vindeln för att få ta del av deras tankar kring hur de vill rädda maten. De har även skickat in sina bästa recept på sådant som ofta kastas, som frukt och grönt, matrester, bröd och mejerivaror.

Prisutdelningen till den vinnande klassen äger rum torsdagen 5 september klockan 13.00 under smakfestivalen. Då kommer även studenter från Gastronomiprogrammet vid Restauranghögskolan vara på plats och tillaga och bjuda på smakportioner av vinnarreceptet.

– Eleverna hade många idéer på härliga recept och det blir spännande att se hur den vinnande klassen tycker att vi har lyckats tolka deras bidrag, säger Björn Norén, ställföreträdande föreståndare på Restauranghögskolan.

Program Umeå smakfestival

För mer information, kontakta:

Björn Norén
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 93