"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-24

Modig-pris till blodtrycksforskare

NYHET Docent Bo Carlberg vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin blir 2021 års mottagare av Margareta och Eric Modigs pris. Carlbergs forskargärning handlar till stor del om blodtryck och behandling av hjärtkärlrelaterade sjukdomstillstånd.

Text: Ola Nilsson

"Bo Carlberg är en mycket värdig mottagare av Margareta och Eric Modigs pris 2021", konstaterar styrelsen för Kungliga Skytteanska samfundet som förvaltar priset.

Bo Carlberg arbetar som universitetslektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Han disputerade 1993 på en avhandling om stroke och utnämndes till docent 2007.

Intresset för högt blodtryck har genomsyrat hela Carlbergs kliniska och vetenskapliga verksamhet. Svensk forskning har varit världsledande när det gäller betablockad vid behandling av hypertoni, kärlkramp, hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

Carlberg rörde om ordentligt i grytan när han ifrågasatte värdet av betablockerare vid behandling av hypertoni. Betablockad har dock fortfarande i vissa fall en plats i behandlingsarsenalen, men lite av glorian har kommit på sned.

På Centrum för Kardiovaskulär Genetik i Umeå fick Carlberg en bas för att driva en framgångsrik forskning kring förekomst och ärftlighet av åderbråck på stora kroppspulsådern, en livsfarlig åkomma som dess bättre kan opereras förutsatt att man upptäcker den i tid. Genom att visa den familjära förekomsten blir det avsevärt lättare att spåra personer med risk för åderbråck. Denna sjukdomsgrupp har kommit att bli en av de viktiga och framgångsrika sjukdomsgrenarna i den för Sverige unika satsningen på ett Centrum för Kardiovaskulär Genetik. Utöver i forskningskarriär har Carlberg varit en mycket uppskattad lärare, kliniker och chef för enheten för Medicin på Norrlands universitetssjukhus.

Margareta och Eric Modigs Fond

Denna fond består av tre donationer från Margareta och Eric Modig vilka överlämnats 1980, 1997 och 2000. Enligt donator skall av den årliga avkastningen max 80 procent utdelas som pris, benämnt ”Margareta och Eric Modigs pris” till förtjänt forskare eller organisation verksam inom den medicinska fakulteten vid Umeå universitet, företrädesvis forskning inom ögats, hjärtats eller lungans område.

Förslag till pristagare lämnas av professorer och docenter inom fakulteten, varefter en beredningsnämnd bereder ärendet inför styrelsens beslut. Priset utdelas varje år vid Umeå universitets årshögtid. Prissumman är för närvarande 200 000 kronor. I vanliga fall delas priset ut vid universitetets årshögtid, men det är oklart hur det blir i år på grund av pandemin.

Kontakt

Bo Carlberg
Läkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 51