Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Bo Carlberg

Bo Carlberg

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för medicin Roll: Ställföreträdande prefekt
Plats
1A, 4tr. Målpunkt B41, Norrlands Universitetssjukhus
2020
JAMA Network Open, American Medical Association 2020, Vol. 3, (1)
Brunström, Mattias; Ng, Nawi; Dahlström, John; et al.
2020
Journal of Hypertension, Lippincott Williams & Wilkins 2020, Vol. 38, (3) : 387-394
Sundström, Johan; Lind, Lars; Lampa, Erik; et al.
2019
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 9, (9)
Brunström, Mattias; Carlberg, Bo
2019
Research in Social and Administrative Pharmacy, Elsevier 2019, Vol. 15, (12) : E49-E49
Sjölander, Maria; Carlberg, Bo; Norberg, Margareta; et al.
2019
Genetics in Medicine, Nature Publishing Group 2019, Vol. 21, (1) : 144-151
Wallace, Stephanie E.; Regalado, Ellen S.; Gong, Limin; et al.
2018
Circulation, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS 2018, Vol. 137, (9) : 886-888
Brunstrom, Mattias; Carlberg, Bo; Lindholm, Lars H.
2018
Journal of Hypertension, Lippincott Williams & Wilkins 2018, Vol. 36, (5) : 979-986
Brunström, Mattias; Carlberg, Bo
2018
Journal of Hypertension, Lippincott Williams & Wilkins 2018, Vol. 36, (7) : 1603-1604
Brunström, Mattias; Carlberg, Bo
2018
Journal of Hypertension, Lippincott Williams & Wilkins 2018, Vol. 36, (1) : 4-15
Brunström, Mattias; Carlberg, Bo
2018
JAMA Internal Medicine, American Medical Association 2018, Vol. 178, (4) : 575-576
Brunström, Mattias; Carlberg, Bo
2018
Scandinavian Cardiovascular Journal, Taylor & Francis 2018, Vol. 52, (6) : 301-307
Hannuksela, Matias; Johansson, Bengt; Carlberg, Bo
2018
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, American Heart Association Inc. 2018, Vol. 7, (13)
Rietz, Helene; Franklin, Karl A.; Carlberg, Bo; et al.
2017
Journal of Hypertension, Vol. 35 : 435-462
Brunström, Mattias; Eliasson, Mats; Nilsson, Peter M; et al.
2017
European Journal of Preventive Cardiology, Sage Publications 2017, Vol. 24, (14) : 1473-1481
Eriksson, Marie; Carlberg, Bo; Pennlert, Johanna; et al.
2017
Neurology, Lippincott Williams & Wilkins 2017, Vol. 88, (6) : 577-585
Israelsson, Hanna; Carlberg, Bo; Wikkelsö, Carsten; et al.
2017
Stroke, American Heart Association 2017, Vol. 48, (2) : 314-320
Pennlert, Johanna; Overholser, Rosanna; Asplund, Kjell; et al.
2017
Journal of Vascular Surgery, Vol. 65, (3) : 651-658
Persson, Sven-Erik; Boman, Kurt; Wanhainen, Anders; et al.
2017
Medicine (Baltimore, Md.), Lippincott Williams & Wilkins 2017, Vol. 96, (51)
Weidung, Bodil; Toots, Annika; Nordström, Peter; et al.
2016
The Journal of Heart and Lung Transplantation, Vol. 35, (4) : S149-S149
Andersson, T.; Carlberg, Bo; Larsen, F.; et al.
2016
BMJ. British Medical Journal, BMJ Publishing Group Ltd 2016, Vol. 352
Brunström, Mattias; Carlberg, Bo
2016
Cardiovascular Endocrinology, Lippincott Williams & Wilkins 2016, Vol. 5, (4) : 122-126
Brunström, Mattias; Carlberg, Bo
2016
The Lancet, Elsevier 2016, Vol. 387, (10017) : 405-406
Brunström, Mattias; Carlberg, Bo
2016
Blood Pressure, Vol. 25, (4) : 206-211
Brunström, Mattias; Dahlström, John; Lindholm, Lars Hjalmar; et al.
2016
Journal of Hypertension, Wolters Kluwer 2016, Vol. 34 : e196-
Carlberg, Bo
2016
BMC Medical Genetics, Vol. 17
Hannuksela, Matias; Stattin, Eva-Lena; Klar, Joakim; et al.
2016
Journal of Hypertension, Vol. 34, (10) : 2059-2065
Hörnsten, Carl; Weidung, Bodil; Littbrand, Håkan; et al.
2016
Journal of Hypertension, Vol. 34, (4) : 745-752
Weidung, Bodil; Littbrand, Håkan; Nordström, Peter; et al.
2016
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, Vol. 36, (9) : 1519-1527
Zarrinkoob, Laleh; Ambarki, Khalid; Wåhlin, Anders; et al.
2015
The Lancet, Vol. 385, (9976) : 1394-1395
Brunström, Mattias; Carlberg, Bo
2015
Aorta, Vol. 3, (1) : 1-8
Hannuksela, Matias; Stattin, Eva-Lena; Johansson, Bengt; et al.
2015
JAMA Internal Medicine, Vol. 175, (8) : 1278-1285
Marklund, Marie; Carlberg, Bo; Forsgren, Lars; et al.
2015
International Journal of Stroke, Vol. 10 : 294-295
Pennlert, Johanna; Asplund, Kjell; Carlberg, Bo; et al.
2015
Stroke, Vol. 46, (8) : 2094-2099
Pennlert, Johanna; Asplund, Kjell; Carlberg, Bo; et al.
2015
BMC Public Health, Vol. 15
Törmä, Ellinor; Carlberg, Bo; Eriksson, Marie; et al.
2015
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 16, (3) : 208-214
Weidung, Bodil; Boström, Gustaf; Toots, Annika; et al.
2014
Journal of Hypertension, Vol. 32, (12) : 2351-2352
Carlberg, Bo
2014
Journal of Hypertension, Vol. 32, (7) : 1400-1401
Carlberg, Bo
2014
Läkartidningen, Stockholm: Sveriges läkarförbund 2014, Vol. 111, (9-10) : 399-403
Hannuksela, Matias; Stattin, Eva-Lena; Nyberg, Peter; et al.
2014
Hypertension Research, Nature Publishing Group 2014, Vol. 37, (4) : 391-392
Lindholm, Lars H.; Carlberg, Bo
2014
Stroke, Vol. 45, (6) : 1839-1841
Pennlert, Johanna; Eriksson, Marie; Carlberg, Bo; et al.
2014
Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 13, (2) : 344-354
Sonntag-Öström, Elisabet; Nordin, Maria; Lundell, Ylva; et al.
2013
Journal of Hypertension, Lippincott Williams & Wilkins 2013, Vol. 31, (9) : 1780-1781
Carlberg, Bo
2013
Läkartidningen, Läkartidningen förlag AB 2013, Vol. 110, (22) : 1088-1089
Kahan, Thomas; Carlberg, Bo; Nilsson, Peter M
2013
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, Vol. 26, (1) : 58-72
Pawlas, Natalia; Strömberg, Ulf; Carlberg, Bo; et al.
2013
Journal of Hypertension, Lippincott Williams & Wilkins 2013, Vol. 31, (2) : 429-430
Veerabhadrappa, Praveen; Charchar, Fadi; Burger, Dylan; et al.
2012
European Heart Journal, Oxford University Press 2012, Vol. 33, (suppl. 1) : 29-29
Andersson, T. A.; Larsen, F.; Carlberg, Bo; et al.
2012
Journal of Hypertension, Lippincott Williams & Wilkins 2012, Vol. 30, (3) : 631-632
Burger, Dylan; Veerabhadrappa, Praveen; Charchar, Fadi; et al.
2012
Cerebrovascular Diseases, Basel: S. Karger 2012, Vol. 34, (2) : 153-160
Eriksson, Marie; Carlberg, Bo; Eliasson, Mats