"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-25

Symposium om skolutveckling i samverkan inspirerar och ger kunskap

NYHET Hur kan vi utveckla undervisningen i språk- läs- och skrivutveckling? Hur kan lärare och forskare samarbeta ? Det var några av de frågor som berördes den 19 november på ett symposium med representanter från skola och universitet.

Text: Marie Oskarsson

Den 19 november arrangerades symposiet ”Utvecklingsarbete i förskolan och grundskolan”. Drygt trettio lärare, utvecklingsledare och forskare diskuterade hur man kan utveckla skolan och undervisningen för elevens bästa.

Erika Sturk, Umeå universitet, är en av arrangörerna av symposiet. Hon berättar:

– Ett syfte var att sprida kunskap om hur vi kan förbättra undervisningen och möjligheterna för lärande för våra elever. Symposiet gav en plattform att dela med sig av utvecklingsarbeten som genomförts i regionen och diskutera fungerande samarbeten.

– Vi hoppas kunna genomföra mer möten inom ramen för vårt nätverk. Det ger både inspiration och kunskap att träffas.

Tid och förankring viktigt

Deltagarna fick möjlighet att lyfta viktiga faktorer i utvecklings- och förändringsarbete.

– Det är uppenbart att tid är en viktig faktor. Det fina var att vi även kunde diskutera fördelarna med att utveckling tar och behöver ta tid, annars är tidsfaktorn ofta något som är negativt. När utveckling får ta tid har fler möjlighet att vara med och då blir utvecklingsarbetet mer förankrat och kan därför leva kvar över tid, reflekterar Erika Sturk.

I programmet ingick en föreläsning som handlade om systematiskt kvalitetsarbete.

– Det är viktigt att utvecklingsarbeten är förankrade i verksamheten, och att det finns en långsiktighet i det man tänker sig göra.

–  En teoretisk förankring är också en viktig faktor. Med det systematiska kvalitetsarbetet som grund kan man planera för skolutveckling som blir hållbar, eftersom skolan arbetar med sina förbättringsområden. För lärare och skolutvecklare finns det en potential i möjligheten att arbeta med skolutveckling tillsammans med andra professioner, som till exempel forskare inom fältet. Det visade flera av presentationerna på, säger Erika Sturk.

För mer information kontakta gärna

Erika Sturk, erika.sturk@umu.se
Therese Vallin, therese.vallin@umea.se

Regionala nätverket för språk-, läs- och skrivutveckling

Symposiet arrangerades av det regionala nätverket för språk-, läs- och skrivutveckling som leds av Erika Sturk, Umeå universitet och Therese Vallin, utvecklingsledare vid Umeå kommun. Med i nätverket sitter utvecklingsledare och universitetsrepresentanter inom Region Västerbotten och Örnsköldsvik. Webbplats för regionala nätverket för språk-, läs- och skrivutveckling

Totalt finns arton liknande nätverk i landet. Nätverkens arbete sker i nära samarbete med Skolverket Nationella Centrum för Språk-, Läs- och Skrivutveckling, NCS.