"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-05-15

Motstridiga signaler om studenters hälsa och studiesituation

NYHET Efter en halv vårtermin av stängt campus och distansundervisning väcks frågan om hur Umeå universitets studenter mår och hur deras studiesituation är. Positivt är att varken Studenthälsan eller Psykologmottagningen har märkt av ett ökat tryck på stödsamtal eller terapisessioner. Umeå studentkår har dock fått mer oroande signaler.

Text: Camilla Bergvall

På grund av den rådande krissituationen tvingades Umeå universitet den 18 mars att stänga campus för studenter och över en natt övergå till distansundervisning. Många undrar nu hur studenterna mår och hur de upplever den nya studiesituationen.

Studenthälsan på universitetet, som erbjuder stödsamtal till studenter om hälsa och studier, har i förebyggande syfte utökat sina öppettider sedan campus stängdes.

I nuläget är det faktiskt färre som vänder sig till oss än vad det brukar vara under samma tidsperiod

– Det är förstås svårt för oss att uttala oss om hur alla studenter mår, men i nuläget är det faktiskt färre som vänder sig till oss än vad det brukar vara under samma tidsperiod – trots att vi nu är mer tillgängliga genom fler och längre telefontider, säger Peder Tjäderborn, enhetschef på Studentcentrum, där Studenthälsan ingår.

Han har inte fått några signaler om att de studenter som kontaktar Studenthälsan är direkt oroliga för att bli sjuka av covid-19.

– Den stress som vissa studenter känner är istället över att vara mer isolerade, att dagliga rutiner bryts och att de inte vet vad som kommer att hända med deras studier. Men det finns även studenter som åtminstone inledningsvis sa att det var positivt med distansstudier. 

Psykologmottagningen, som erbjuder terapeutiska samtal till bland annat studenter, har haft stängt under en period, men har nu fått dispens för att återuppta terapisessioner på plats, då ett begränsat antal människor träffas. Inte heller de har märkt av ett ökat tryck.

Många verkar vara robusta och förefaller kunna hantera sina svårigheter

– Noterbart är ju att det inte är en strid ström av studenter som söker hjälp, utan många verkar vara robusta och förefaller kunna hantera sina svårigheter, säger Carin Vretsjö, samordnare på Psykologmottagningen.

Umeå studentkår har med anledning av det rådande läget skickat ut en enkät om studiesituationen under april månad till 3 526 campusstudenter. Resultaten i enkäten, som besvarats av 280 studenter, motsvarande 8 procent, tyder på att fler studenter upplever en ökad stress och nedstämdhet, är mer oroliga och har svårare att koncentrera sig och få studierutiner att fungera. Heidi Hansson, vicerektor vid universitetet, är inte direkt förvånad över resultaten.

Den här situationen innebär ju en oerhörd påfrestning för hela samhället – att inte kunna leva normalt påverkar ju alla på ett eller annat sätt

– Den här situationen innebär ju en oerhörd påfrestning för hela samhället – att inte kunna leva normalt påverkar ju alla på ett eller annat sätt – så det är egentligen inte så konstigt om även våra studenter känner sig mer stressade och oroliga. Men signalerna vi får är motstridiga, säger hon. 

Enligt studentkårens undersökning upplever också studenterna att det är lätt att få tag på lärare och föreläsare, att återkopplingen fungerar bra och att de flesta upplever en god gemenskap och ett bra samarbete med sina studiekamrater. Mer oroande är att många upplever att utbildningskvaliteten har blivit något sämre.

– Vi ser att studenterna i större utsträckning har det sämre än tidigare. Utbildningskvaliteten har försämrats och det psykosociala välmåendet har dalat. Vi behöver nu universitetsledningen i ryggen för att kunna genomföra de insatser som krävs tillsammans med lärarkåren, säger Anton Öhrlund, vice ordförande Umeå studentkår.

Universitetet följer förstås upp studiesituationen kontinuerligt för att se vilka åtgärder som vi kan ta till

– Det är klart att det har varit en rejäl omställning för hela verksamheten att helt övergå till att undervisa på distans, något som initialt kan ha påverkat undervisningens kvalitet. Men vi vet också att vi har otroligt duktiga och ambitiösa lärare och att universitetet också ligger i framkant digitalt, så vi har fullt förtroende för att undervisningen fungerar allt bättre. Och universitetet följer förstås upp studiesituationen kontinuerligt för att se vilka åtgärder som vi kan ta till för att våra studenter ska må bra och deras studier ska fungera optimalt, säger Heidi Hansson.

Kontaktinformation

Heidi Hansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 49