Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Heidi Hansson

Heidi Hansson

Jag är vicerektor med särskilt ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, och lika villkorsfrågor. I uppdraget ingår även samverkan och internationalisering inom utbildning.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Engelska
Plats
., Universitetsledningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Universitetsledningen Enhet: Universitetsledningen Roll: Vicerektor
Plats
Universitetsledningshuset plan 6, Universitetsområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är vicerektor och särskilt ansvarig för utbildningsfrågor och för lika villkorsfrågor. I uppdraget ingår även samverkan och internationalisering inom området.

Biografi:
Jag är professor i engelsk litteratur vid Institutionen för språkstudier.

Jag ingår i styrelsen för Arcum, Arktiskt centrum vid Umeå universitet, och i flera internationella nätverk för arktiska studier och irländsk litteraturforskning.

Jag leder det Utbildningsstrategiska rådet (USSR), det Strategiska rådet för lika villkor och Språkrådet vid Umeå universitet.

Forskning:
I min forskning har jag bland annat behandlat postmodern litteratur, irländska 1800-talskvinnors skrivande och irländsk bokhistoria.

Under perioden 2002–2009 ledde jag det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Främmande Nord: Utifrånperspektiv på det nordliga rummet som berörde konst och litteratur om och från de nordliga områdena. En del av min forskning i detta sammanhang rör hur nordliga områden genusmarkeras i skönlitteratur och reselitteratur.

Andra aspekter jag har undersökt är hur Arktis och de olika polarexpeditionerna framställs i 1800- och tidiga 1900-talets engelska skämttidskrifter. För närvarande arbetar jag med en forskningsantologi om arktisk barn- och ungdomslitteratur.

Vid sidan av detta håller jag på att utveckla ett projekt om fiktionens former och uttryck i intellektuella tidskrifter från 1800-talet. En annan del av min forskning befinner sig i gränslandet mellan språk och litteratur, t ex genom studier av genus och metaforer. Förhållandet mellan text och landskap intresserar mig mycket, och jag har använt ekokritiska perspektiv – ett sätt att undersöka och analysera hur litteraturen förhåller sig till den fysiska omgivningen och naturen – för att förstå fenomen i både fiktion och sakprosa. I detta sammanhang håller jag på att utveckla ett projekt om kulturella perspektiv på gruvdrift.

Akademiska meriter:
Professor i engelska med litterär inriktning, Umeå universitet (2007)
Filosofie doktor i engelska (1998)

Ledningsmeriter:
Vicerektor, Umeå universitet (2016– )
T f prefekt och prefekt, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet (2014)
Bitr prefekt, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet (delar av 2008; 2009–2014)

Nordic travels, Oslo: Novus Forlag 2021 : 49-67
Hansson, Heidi
Visual Representations of the Arctic, New York: Routledge 2021 : 139-156
Hansson, Heidi; Eriksson, Ann-Catrine
The Arctic in literature for children and young adults, New York: Routledge 2020 : 1-26
Hansson, Heidi
Irish women writers at the turn of the 20th century: alternative histories, new narratives, Brighton: Edward Everett Root Publishers 2020 : 127-141
Hansson, Heidi
The Arctic in Literature for Children and Young Adults, New York: Routledge 2020 : 163-177
Hansson, Heidi
Provins: norrländsk litterär tidskrift, Norrländska litteratursällskapet; Författarcentrum Norr 2020, Vol. 39, (4) : 60-62
Hansson, Heidi
Children's literature and culture
Reimagining Ireland, 91
Linking education and research: the results of an international Summer School, Stockholm: The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT) 2019 : 11-33
Berglund, Per; Dannetun, Per; Chan, Wai Lee; et al.
Ireland and the North, Oxford: Peter Lang Publishing Group 2019 : 3-14
Dybris McQuaid, Sara; Hansson, Heidi; Barber, Fionna
Chatter Marks, Anchorage: Anchorage Museum 2019, Vol. 1, (1) : 15-18
Hansson, Heidi
Silas Marner
Hansson, Heidi
The Routledge handbook of the Polar Regions, Abingdon and New York: Routledge 2018 : 45-56
Hansson, Heidi
Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 2017
Arctic modernities: the environmental, the exotic and the everyday, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 2017 : 1-13
Hansson, Heidi; Ryall, Anka
Moving Worlds : A Journal of Transcultural Writings, Vol. 16, (1) : 95-106
Hansson, Heidi
Irish women's writing, 1878-1922 : advancing the cause of liberty, Manchester: Manchester University Press 2016 : 49-64
Hansson, Heidi
Spänning och nyfikenhet: Festskrift till Johan Svedjedal, Halmstad: Gidlunds förlag 2016 : 170-185
Hansson, Heidi
Women Writing War: Ireland 1880-1922, Dublin: University College Dublin Press 2016 : 39-52
Hansson, Heidi
The Lion and the unicorn, Vol. 40, (1) : 62-80
Hansson, Heidi; Norberg, Cathrine
The new Arctic, Cham: Springer 2015 : 69-77
Hansson, Heidi
The Irish Short Story: Tradition and Trends, Oxford: Peter Lang Publishing Group 2015 : 61-81
Hansson, Heidi
The Leaving of Ireland: Migration and Belonging in Irish Literature and Film, Bern: Peter Lang AG, International Academic Publishers 2015 : 11-26
Hansson, Heidi
NIS: Nordic Irish Studies, Centre for Irish Studies CISA, Dalarna University Centre for Irish Studies DUCIS, and Nordic Irish Studies Network NISN 2015, Vol. 14 : 143-146
Hansson, Heidi
Nordlit, Vol. 35 : 47-62
Hansson, Heidi
Fictions of the Irish Land War, Oxford: Peter Lang Publishing Group 2014 : 107-126
Hansson, Heidi
Nordic Journal of English Studies, Vol. 13, (2) : 6-22
Hansson, Heidi
Oxford: Peter Lang Publishing Group 2014
Fictions of the Irish Land War, Oxford: Peter Lang Publishing Group 2014 : 183-188
Hansson, Heidi; Murphy, James H
Fictions of the Irish Land War, Oxford: Peter Lang Publishing Group 2014 : 1-18
Murphy, James H; Hansson, Heidi
William Trevor: revaluations, Manchester: Manchester University Press 2013 : 198-212
Hansson, Heidi
The Latchkey: Journal of New Woman Studies, The Rivendale Press 2013, Vol. 5
Hansson, Heidi
Women's Writing, Taylor & Francis Group 2013, Vol. 20, (4) : 441-457
Hansson, Heidi; Norberg, Cathrine
Northern Review, Whitehorse, Canada: Yukon College 2012, Vol. Spring, (35) : 147-166
Hansson, Heidi
North and South: Essays on Gender, Race and Region, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2012 : 61-89
Hansson, Heidi
Språkets gränser - och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns, Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2012 : 179-189
Hansson, Heidi; Lindgren, Eva; Sullivan, Kirk
Orbis Litterarum, Blackwell Publishing 2012, Vol. 67, (2) : 154-170
Hansson, Heidi; Norberg, Cathrine
Anne Enright, Dublin: Irish Academic Press 2011 : 51-66
Hansson, Heidi
Stockholm: Folkuniversitetet 2011
Hansson, Heidi
Iceland and Images of the North, Québec: Presses de l’Université du Québec 2011 : 255-282
Hansson, Heidi
Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2011 : 239-261
Hansson, Heidi
Det goda lärandet: En antologi om liberal arts education, Lund: Studentlitteratur 2011 : 99-115
Hansson, Heidi
The Oxford History of the Irish Book Volume IV: The Irish Book in English 1800-1891, Oxford: Oxford University Press 2011 : 322-330
Hansson, Heidi
The Oxford History of the Irish Book Volume IV: The Irish Book in English 1800-1891, Oxford: Oxford University Press 2011 : 305-321
Hansson, Heidi
The Oxford History of the Irish Book Volume IV: The Irish Book in English 1800-1891, Oxford: Oxford University Press 2011 : 364-370
Hansson, Heidi
Journal of Literature and Science, Glamorgan: University of Glamorgan 2011, Vol. 4, (1) : 59-73
Hansson, Heidi
Arctic Discourses, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars 2010 : 218-239
Hansson, Heidi
Irish Studies Review, Vol. 18, (1) : 120-122
Hansson, Heidi

Forskningsprojekt

19 mars 2009 till 31 december 2009
Publicerad: 28 sep, 2021
Publicerad: 08 feb, 2019
Publicerad: 15 aug, 2018