"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Heidi Hansson

Jag är professor i engelsk litteratur vid Umeå universitet och i min forskning har jag bl a behandlat postmodern litteratur, irländska artonhundratalskvinnors skrivande och irländsk bokhistoria. 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Engelska
Plats
., Universitetsledningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är professor i engelsk litteratur vid Umeå universitet och i min forskning har jag bl a behandlat postmodern litteratur, irländska artonhundratalskvinnors skrivande och irländsk bokhistoria. Jag är också verksam på fälten nordliga studier och arktiska studier.

Under perioden 2002-2009 ledde jag det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Främmande Nord: Utifrånperspektiv på det nordliga rummet som behandlade konst och litteratur om och från de nordliga områdena. En del av min forskning i detta sammanhang rör hur nordliga områden genusmarkeras i skönlitteratur och reselitteratur. Andra aspekter jag har undersökt är hur Arktis och de olika polarexpeditionerna framställs i arton- och det tidiga nittonhundratalets engelska skämttidskrifter och vilka föreställningar som förmedlas i arktisk barn- och ungdomslitteratur.

På senare tid har jag börjat intressera mig för för tidskriftskulturen på artonhundratalet och håller på att utveckla ett projekt om fiktionens former och uttryck i intellektuella tidskrifter – en tidig form av ”creative non-fiction” skulle man kanske kunna säga. Förhållandet mellan text och landskap är en fråga jag har återvänt till i olika sammanhang, och jag har använt ekokritiska perspektiv för att förstå fenomen i både fiktion och sakprosa.

Just nu arbetar jag med ett projekt som går under arbetsnamnet ”Bildning i batteribältet” där vi tillsammans med företrädare från näringsliv, samhällsinstitutioner och bildningsorganisationer utforskar förhållandet mellan en ”regional bildningsresa” och en mänsklig bildningsprocess.

Jag är ordförande för Folkuniversitetet, Region Norr och ledamot i förbundsstyrelsen för Folkuniversitetet nationellt. Jag är också ordförande i styrgruppen för HanaAcademy som driver det akademiska, bilaterala samarbetet mellan Sverige och Finland som en del av verksamheten inom Kulturfonden för Sverige och Finland. Under 2023 har jag ett uppdrag som rektorsråd vid Umeå universitet.

Akademiska meriter:
Professor i engelska med litterär inriktning, Umeå universitet (2007)
Filosofie doktor i engelska (1998)

Ledningsmeriter:
Vicerektor, Umeå universitet (2016–2022 )
T f prefekt och prefekt, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet (2014)
Bitr prefekt, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet (delar av 2008; 2009–2014)

Cold waters: tangible and symbolic seascapes of the north, Springer Nature 2022 : 225-241
Hansson, Heidi; Lindgren Leavenworth, Maria
Nordic travels, Oslo: Novus Forlag 2021 : 49-67
Hansson, Heidi
Nordic Journal of English Studies, Department of Languages and Literatures, University of Gothenburg 2021, Vol. 20, (2) : 29-58
Hansson, Heidi
Visual representations of the arctic: imagining shimmering worlds in culture, literature and politics, New York: Routledge 2021 : 139-156
Hansson, Heidi; Eriksson, Ann-Catrine
Irish women writers at the turn of the 20th century: alternative histories, new narratives, Brighton: Edward Everett Root Publishers 2020 : 127-141
Hansson, Heidi
Provins: norrländsk litterär tidskrift, Norrländska litteratursällskapet; Författarcentrum Norr 2020, Vol. 39, (4) : 60-62
Hansson, Heidi
The Arctic in literature for children and young adults, New York: Routledge 2020 : 1-26
Hansson, Heidi
The Arctic in literature for children and young adults, New York: Routledge 2020 : 163-177
Hansson, Heidi
Children's literature and culture
Hansson, Heidi; Lindgren Leavenworth, Maria; Ryall, Anka
Reimagining Ireland, 91
Barber, Fionna; Hansson, Heidi; Dybris McQuaid, Sara
Linking education and research: the results of an international Summer School, Stockholm: The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT) 2019 : 11-33
Berglund, Per; Dannetun, Per; Chan, Wai Lee; et al.
Ireland and the North, Oxford: Peter Lang Publishing Group 2019 : 3-14
Dybris McQuaid, Sara; Hansson, Heidi; Barber, Fionna
Chatter Marks, Anchorage: Anchorage Museum 2019, Vol. 1, (1) : 15-18
Hansson, Heidi
Silas Marner
Hansson, Heidi
The Routledge handbook of the Polar Regions, Abingdon and New York: Routledge 2018 : 45-56
Hansson, Heidi
Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 2017
Hansson, Heidi; Ryall, Anka
Arctic modernities: the environmental, the exotic and the everyday, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 2017 : 1-13
Hansson, Heidi; Ryall, Anka
Moving Worlds : A Journal of Transcultural Writings, Vol. 16, (1) : 95-106
Hansson, Heidi
Irish women's writing, 1878-1922 : advancing the cause of liberty, Manchester: Manchester University Press 2016 : 49-64
Hansson, Heidi
Spänning och nyfikenhet: Festskrift till Johan Svedjedal, Halmstad: Gidlunds förlag 2016 : 170-185
Hansson, Heidi
Women Writing War: Ireland 1880-1922, Dublin: University College Dublin Press 2016 : 39-52
Hansson, Heidi
The Lion and the unicorn, Vol. 40, (1) : 62-80
Hansson, Heidi; Norberg, Cathrine
The Irish Short Story: Tradition and Trends, Oxford: Peter Lang Publishing Group 2015 : 61-81
Hansson, Heidi
The Leaving of Ireland: Migration and Belonging in Irish Literature and Film, Bern: Peter Lang AG, International Academic Publishers 2015 : 11-26
Hansson, Heidi
NIS: Nordic Irish Studies, Centre for Irish Studies CISA, Dalarna University Centre for Irish Studies DUCIS, and Nordic Irish Studies Network NISN 2015, Vol. 14 : 143-146
Hansson, Heidi
Nordlit, Vol. 35 : 47-62
Hansson, Heidi
The new Arctic, Cham: Springer 2015 : 69-77
Hansson, Heidi
Fictions of the Irish Land War, Oxford: Peter Lang Publishing Group 2014 : 107-126
Hansson, Heidi
Nordic Journal of English Studies, Vol. 13, (2) : 6-22
Hansson, Heidi
Oxford: Peter Lang Publishing Group 2014
Hansson, Heidi; Murphy, James H
Fictions of the Irish Land War, Oxford: Peter Lang Publishing Group 2014 : 183-188
Hansson, Heidi; Murphy, James H
Fictions of the Irish Land War, Oxford: Peter Lang Publishing Group 2014 : 1-18
Murphy, James H; Hansson, Heidi
William Trevor: revaluations, Manchester: Manchester University Press 2013 : 198-212
Hansson, Heidi
The Latchkey: Journal of New Woman Studies, The Rivendale Press 2013, Vol. 5
Hansson, Heidi
Women's Writing, Taylor & Francis Group 2013, Vol. 20, (4) : 441-457
Hansson, Heidi; Norberg, Cathrine
Northern Review, Whitehorse, Canada: Yukon College 2012, Vol. Spring, (35) : 147-166
Hansson, Heidi
North and South: Essays on Gender, Race and Region, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2012 : 61-89
Hansson, Heidi
Språkets gränser - och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns, Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2012 : 179-189
Hansson, Heidi; Lindgren, Eva; Sullivan, Kirk
Orbis Litterarum, Blackwell Publishing 2012, Vol. 67, (2) : 154-170
Hansson, Heidi; Norberg, Cathrine
Anne Enright, Dublin: Irish Academic Press 2011 : 51-66
Hansson, Heidi
Stockholm: Folkuniversitetet 2011
Hansson, Heidi
Iceland and Images of the North, Québec: Presses de l’Université du Québec 2011 : 255-282
Hansson, Heidi
Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2011 : 239-261
Hansson, Heidi
Det goda lärandet: En antologi om liberal arts education, Lund: Studentlitteratur 2011 : 99-115
Hansson, Heidi
The Oxford History of the Irish Book Volume IV: The Irish Book in English 1800-1891, Oxford: Oxford University Press 2011 : 322-330
Hansson, Heidi
The Oxford History of the Irish Book Volume IV: The Irish Book in English 1800-1891, Oxford: Oxford University Press 2011 : 305-321
Hansson, Heidi
The Oxford History of the Irish Book Volume IV: The Irish Book in English 1800-1891, Oxford: Oxford University Press 2011 : 364-370
Hansson, Heidi
Journal of Literature and Science, Glamorgan: University of Glamorgan 2011, Vol. 4, (1) : 59-73
Hansson, Heidi

Forskningsprojekt

19 mars 2009 till 31 december 2009
Publicerad: 28 sep, 2021
Publicerad: 08 feb, 2019
Publicerad: 15 aug, 2018