"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-01-25

Myggor, fågelbon och älvar möter Norrlandsoperans symfoniorkester

NYHET På torsdag 27 januari uruppförs tonsättaren, och konstnärliga lektorn i musik vid Institutionen för estetiska ämnen, Anders Linds verk Mosquito County på Norrlandsoperan i Umeå. I verket får vi möta Norrlandsoperans Symfoniorkester förstärkt med en ny instrumentgrupp i form av elektroniskt bearbetade ljud från den norrländska naturen.

Text: Per Melander

En myggas, en flock sidensvansars eller en älvs genererade ljud kan också verka som musikinstrument

Karaktäristiska ljud från bland annat myggor, fågelbon och älvar ges här nytt liv genom musikalisk bearbetning. I Mosquito County vävs de norrrländska ljuden samman med den traditionella symfoniorkesterns uttryck mot en gemensam klangkropp.

Naturens klanger närmar sig orkestern och orkesterns klanger närmar sig naturen. Ett oväntat möte där de norrländska ljuden ges ny innebörd genom musikalisk bearbetning. 

– Det finns intressanta aspekter och konstnärliga kvalitéer i de flesta ljud omkring oss, även i ljud som genereras av objekt vilka vanligtvis inte förknippas med en musikalisk kontext. Som tonsättare handlar det för mig om att arbeta med dessa konstnärliga kvalitéer, lyfta fram dessa och organisera ljud för att skapa intressanta musikaliska skeenden, säger Anders Lind.

– Det kan låta lite spektakulärt, men för mig kan en ljudmiljö skapad utifrån en myggas, en flock sidensvansars eller en älvs genererade ljud också verka som musikinstrument och sida vid sida med en traditionell symfoniorkester skapa intressanta konstnärliga klangtexturer.

Anders Lind:

Tonsättare, ljudkonstnär och konstnärlig lektor vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet. Lind skapar interaktiv ljudkonst och komponerar verk för orkestrar, ensembler och solister ofta i kombination med elektronik eller elektroniska instrument.

Hans ljudkonst och musik ställs ut och uppförs kontinuerligt över hela världen. Linds konstnärliga forskning angränsar generellt till fältet Human Computer Interaction och mer specifikt till fält som rör nya framförandepraxis för nutida konstmusik. 

Länkar till verk av Anders Lind:

LINES – Interaktiv ljudkonstutställning – visas för närvarande i Seoul/Sydkorea, Milano/Italien och har tidigare visats ibland annat Berlin, Reykjavik, Enschede (Nederländerna), Maribor (Slovenien) och Umeå.

VOLTAGE CONTROLLED STRING ORCHESTRA – verk för stråkorkester, mobiltelefonorkester och analoga synthar. Uruppfördes hösten 2020 av Slovenian Philharmonic String Orchestra, mobiltelefonorkester och Anders Lind på analoga synthar. Utgavs 2021 på European Gramophone via olika strömningstjänster:

VOLTAGE CONTROLLED ENSEMBLE – verk för kammarensemble och elektronik. Inspelning från 2021 av Norrbotten Neo. Utgavs 2021 på European Gramophone via olika strömningstjänster:

EMBRACING DISTANCE – verk för nätverksbaserat framförande över tre kontinenter. Framfördes 2020 av Decibel New Music Ensemble (AU), Mise-En Ensemble (US) och Norrbotten Neo (SWE) över nätverk.