Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Anders Lind

Anders Lind

Jag är tonsättare, konstnärlig lektor i musik vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet. Läs mer under presentation

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Som tonsättare komponerar jag musik för orkestrar, ensembler, solister ofta i kombination med elektroniska element. Jag skapar även interaktiv ljudkonst och konceptuella verk, där jag är intresserad av att utforska nya framförandepraxis inom västerländsk konstmusik. Mina verk framförs och visas kontinuerligt i både nationella och internationella sammanhang. Jag komponerar även filmmusik.

Min konstnärliga forskning gränsar generellt till fält som: Participatory art och (HCI) Human-Computer Interaction och mer specifikt till fält som: Animated Music Notation, (NIME) New Interfaces for Musical Expression och Audience Participation. Forskningen är ofta gränsöverskridande och tvärvetenskaplig med ambition att ta inspiration från exempelvis: pedagogisk forskning och spelforskning (game studies) för att söka ny kunskap om hur nya konstnärliga möjligheter kan öppnas upp från en tonsättares perspektiv. I centrum för min forskning står den konstnärliga processen och de konstnärliga verken som genereras, vilka för mig möjliggör att undersöka nya metoder främst med syfte att utveckla nya framförandepraxis inom mitt fält.Tidigare forskningsprojekt:

Mitt konstnärliga forskningsprojekt Voices of Umeå (2011-2014) syftade till att utveckla och undersöka nya metoder att kunna involvera människor oavsett musikalisk bakgrund i framföranden av nyskriven konstmusik för röster och elektronik. Projektet resulterade förutom i uppsättanden/ framföranden av flertalet konstnärliga verk även i ett animerat musiknotation-system, som möjliggör framföranden av flerstämmig musik skriven för stora folkmassor oavsett musikalisk bakgrund. Jag argumenterar att med stöd från mina forskningsstudier att animerad musiknotation och interaktiv ljudkonst/ interaktiva musikinstrument öppnar upp för flertalet möjligheter och användningsområden både från ett konstnärligt, men även från ett pedagogiskt perspektiv.

Pågående forskningsarbete:

Min pågående konstnärliga forskning är uppdelad i två spår: (1) Undersöka nya möjligheter för musikaliskt samspel i ensembleform med förskolebarn i fem-års åldern med hjälp av nya interaktiva musikinstrument. (2) Undersöka nya konstnärliga möjligheter med ett nytt koncept jag initierat: MobilePhoneOrchestra.com – En webbaserad plattform som möjliggör framföranden av nyskriven konstmusik för mobiltelefonorkester under ledning av animerad musiknotation. Främsta målgrupp är skolungdomar åk 5-9.

2020
Educare - Vetenskapliga skrifter, Malmö: Malmö University 2020, (1) : 53-81
Lind, Anders
2019
IRCAM Forum workshop, Paris, Mars 27-29, 2019.
Lind, Anders
2019
Stockholm: 2019
2018
Proceedings of the international conference on new interfaces for musical expression, The International Conference on New Interfaces for Musical Expression 2018 : 13-18
Lind, Anders
2017
e17 – forskningskonferens om estetiska ämnen ”Tyst kunnande eller bara tystnad?”
Anders, Lind
2016
Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning, Hamar 2016
Lind, Anders
2016
Svensk Musik Swedmic AB 2016
Lind, Anders
2016
16th International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME'16) : 84-89
Lind, Anders; Nylén, Daniel
2015
Vetenskapsrådets årliga symposium om konstnärlig forskning 2015, 2015-11-25--2015-11-26, Malmö
Lind, Anders
2015
Svensk Musik Swedmic AB 2015
Lind, Anders
2013
Conference on Human Factors in Computing Systems, Extended Abstracts, New York, NY: ACM Press 2013 : 3003-3006
True, Nicholas; Papworth, Nigel; Zarin, Ru; et al.
2012
Svensk Musik Swedmic AB 2012
Lind, Anders
2012