Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon
Publicerad: 13 aug, 2018

Nancy Hornberger utsedd till hedersdoktor

NYHET Nancy Hornberger, professor i utbildningsvetenskap och programföreståndare för Educational Linguistics vid Graduate School of Education, University of Pennsylvania har utsetts till hedersdoktor av humanistiska fakulteten vid Umeå universitet.

Text: Per Melander

Hennes forskning gäller områdena Indigenous language education, språkdidaktik med inriktning mot ursprungsbefolkningar och deras språksituation, där hon är en ledande forskare. Hennes teoretiska ramverk, the continuum of biliteracy, har använts för att förklara den rådande situationen mellan majoritets- och minoritetsspråk.

Hornberger har varit knuten till Institutionen för språkstudier i Umeå som gästprofessor där hennes huvudsakliga uppdrag varit att tillföra kompetens i uppbyggnaden av området didaktik inom samiska språk med sikte på lärarutbildning och didaktisk forskning.

Under sin tid som gästprofessor bidrog Hornberger aktivt till institutionens forskningsmiljö, främst i samiska studier men också till LITUM och språkdidaktik. Hornberger har även publicerat sig tillsammans med flera forskare vid institutionen och har inom forskarutbildningen bidragit med sin kompetens i kurser, seminarier och som läsare av texter.

Nancy Hornberger har förutom sin starka forskningsbakgrund också stor erfarenhet som konsult när det gäller utveckling av utbildning och revitalisering i urfolkssammanhang. Att knyta henne till Umeå universitet som hedersdoktor ger möjligheter att på ett nationellt plan arbeta för implementeringen inom detta fält.