"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-12-17

När någonting får ta den tid det tar

NYHET Varje år i november ordnar nätverket The Arctic Sustainable Arts and Design (ASAD) symposiet och utställningen Relate North. 2019 stod Pitirim Sorokin Syktyvkar State University i Ryssland för värdskapet. Lotta Lundstedt, Institutionen för estetiska ämnen, åkte dit och medverkade med sitt konstverk Omtänk.

Text: Per Melander

Skulle man få för sig att ta bilen så är kortaste sträckan till Syktyvkar 230 mil enkel väg. Lotta Lundstedt flög dit och åkte tåget hem; en tågresa som tog 2,5 dygn. Hon berättar att Syktyvkar är huvudstad och största stad i republiken Komi och har cirka 240 000 invånare. Då staden är känd för sitt bandylag, som spelar i högsta divisionen i Ryssland, kommer man att få arrangera Bandy-VM 2021.

Vad är bakgrunden till att du reste till Syktyvkar?

– The Arctic Sustainable Arts and Design (ASAD) är ett nätverk som syftar till kunskapsutbyte mellan områden så som konst, design och visuell kultur, där undervisning, lärande och forskning är central. Medlemmar i nätverket inkluderar konst- och designinstitutioner och universitet för konstutbildningar i det arktiska området så som Ryssland, Finland, Sverige, Norge, Island, Skottland och USA, säger Lotta Lundstedt.

– Nätverket vill öppna upp för diskussioner kring bevarandet av konst och hantverkstraditioner i de norra regionerna och samtidigt utveckla dess kulturer genom utbildning inom ekologi och hållbar utveckling.

– Varje år i november ordnar nätverket ett symposium och utställning, Relate North, där något av medlemsländerna är värd. 2019 så var Pitrim Sorokin Syktavkar State University värdar och jag ansökte om att få medverka med mitt konstverk *Omtänk.

Slow Art

Lotta Lundstedts bidrag vid utställningen i Syktyvkar hade Slow Art som fokus. Enligt Wikipedia handlar Slow Art bland annat om perspektiv på tid och tillverkningsprocesser. Beteckningen återfinns också i andra och olika sammanhang – som slow food i motsats till fast food – och sammanfattas vanligen med Slow Movement.

Föremål inom Slow Art utförs med stor omsorg och precision under tidskrävande, ofta omständliga arbetsprocesser. Kännetecknande för konstnärernas och konsthantverkarnas arbete är att deras hantverkskunnande och materialkännedom, tillsammans med den långa tidsaspekten för verkets tillblivelse, har varit avgörande faktorer i deras kreativa processer.

Att utmana sig i tid, låta något vänta på sig och ändra rytmen, kan öppna upp för en inre strid där observation, övervägande och reflektion blir möjlig

Långsamheten, upprepningen och tålamodsprövande arbetsmoment har alltså inte varit föremål för frustration. Istället har de värderat tiden och sett det tidskrävande arbetet som en kvalitet i sig, där tiden har bidragit till det slutgiltiga verkets specifika uttryck och estetiska egenskaper.

Lotta Lundstedts konstverk vid årets Relate North består av 100 små vävar som är monterade på en rad i färgordning.

Varifrån kommer idén bakom ditt konstverk?

– Min ingång i temat Omtänk handlar om att utforska tid på olika sätt, hur jag använder min tid, ser på tid i relation till det praktiska hantverket och i relation till den digitala värld vi lever i. Att utmana sig i tid, låta något vänta på sig och ändra rytmen, kan öppna upp för en inre strid där observation, övervägande och reflektion blir möjlig.

– Jag använder vävning och växtfärgning som textil teknik men tillverkar också ramen (sågar ut, gör hål, spänner varp, och målar) som vävarna sitter i, tillverkningen av de 100 vävarna har skett en och en för att dra ner på tillverkningstiden. När hastigheten på processen dras ner finns tid för att minnas och kapsla in dessa minnen i vävarna.

– Akvareller från en konstnärlig farfar får plats så som broderier och rotslöjd från min mormor och farmor, men också musikaliska spår av en tid som upplevts genom blandband från 90-talet eller ull taget från fårens fällning vid en vandring i Wales. Genom de 100 vävarna och dess montering har jag velat skapa ett analogt flöde där betraktaren behöver sakta ner för att kunna uppleva hela konstverket och dess delar.

Hinna med i förflyttningen

Lotta Lundstedt berättar vidare att eftersom nätverket och symposiet har en inriktning mot miljö och hållbarhetsfrågor tyckte hon att det fanns en poäng att kolla på alternativa resesätt än flyg. Hon valde därför att resa med tåg och båt på vägen hem. Det tog totalt 2,5 dygn där starten var en 32 timmar lång tågresa från Syktyvkar till S:t Petersburg, där hon övernattade.

– Sedan hoppade jag på morgontåget till Helsingfors med anslutning till Vasa för att sedan avsluta resan med båten över till Umeå. Då mitt konstnärliga projekt handlar om tid och upplevelsen av tid, fann jag att det långsamma resandet fick mig att både mentalt och kroppsligt hinna med i förflyttningen och byte av aktivitet. Detta är något som jag upplever är mer problematiskt då jag flyger från en plats till den andra, in och ut ur olika roller och sammanhang.

*Omtänk – (subst.) reviderad uppfattning; göra något annorlunda; nya insikter och metoder som löser befintliga problem; visa omtanke.

Läs mer om ASAD