Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Lotta Lundstedt

Lotta Lundstedt

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är lektor på konstnärlig grund vid Umeå universitet sedan 2017. Min bakgrund är inom modedesign och det är främst inom det området som jag undervisar vid Institutionen för Estetiska ämnen.

Jag har tidigare arbetat vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås, i forskningsprojektet Interaction design methods in fashion design teaching 2005-2006. Syftet med projektet var att använda metodik från interaktionsdesign för att utveckla läroplaner som fokuserade på designprocessen men också experimentell modedesign med fokus på uttryck i bärande och användande. Utvecklingen av designmetodik speciellt anpassad till modedesignområdet fortsatte under 2005-2009, i forskningsprojektet Designförklaring i modedesign – genomlysning av modedesignprocessen genom praktikbaserad designforskning. Mellan 2009 och 2012 hade jag en doktorandtjänst vid institutionen Textilhögskolan vid Högskolan i Borås. Den hade fokus på designmetodik för modedesign. Tjänsten rymdes inom praktisk designforskning där jag jobbade vidare med egna designexperiment utifrån de tidigare forskningsprojekt. Tjänsten avslutades i förtid.

Pågående utvecklingsarbete

Inom ramen för konstnärligt utvecklingsarbete arbetar just nu Anna Lindwall, Lotta Lundstedt och Nina Mattsson med ett gemensamt projekt som ska leda till en offentlig utställning i textila konstnärliga uttryck. Temat Omtänk, har gemensamt tolkats till att tänka om, tänka nytt, hitta lösningar och byta perspektiv.

Publikationer

Dumitrescu D., Lundstedt L,. Satomi M & Persson A,. Repetition: interactive expressions of pattern translation, The Art of Research 2012, Making, Reflecting and understading, University School of Arts, Design and Architecture Helsinki, Finland

Lundstedt L., Hallnäs L., Designförklaring i modedesign – genomlysning av modedesignprocessen genom praktikbaserad designforskning, 2009, Borås (Dnr 2005/0270)

Lundstedt L., Notes of fashion designers' way of working, The Nordic Textile Journal 2009-01 Lundstedt, L., Hallnäs, L., Modedesign – samtal med...-, 2008, Centrum för Textil Forskning, CTF, (IBSN 978-91-975576-2-7)

Berglin L., Cederwall S. L., Hallnäs L., Jönsson B., Kavall A-K., Lundstedt L., Nordström M., Peterson. B, Thornqvist C., Interaction Design Methods in Fashion Design Teaching, The Nordic Textile Journal 2006-07 (also published at www.nshu.se)

Publicerad: 09 maj, 2022
Publicerad: 17 dec, 2019