"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lotta Lundstedt

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är lektor på konstnärlig grund vid Umeå universitet sedan 2017. Min bakgrund är inom modedesign och det är främst inom det området som jag undervisar vid Institutionen för Estetiska ämnen.

Tidigare forskningsprojekt

Jag har tidigare arbetat vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås, i forskningsprojektet Interaction design methods in fashion design teaching 2005-2006. Syftet med projektet var att använda metodik från interaktionsdesign för att utveckla läroplaner som fokuserade på designprocessen men också experimentell modedesign med fokus på uttryck i bärande och användande. Utvecklingen av designmetodik speciellt anpassad till modedesignområdet fortsatte under 2005-2009, i forskningsprojektet Designförklaring i modedesign – genomlysning av modedesignprocessen genom praktikbaserad designforskning. Mellan 2009 och 2012 hade jag en doktorandtjänst vid institutionen Textilhögskolan vid Högskolan i Borås. Tjänsten pausades för att återupptas 2022 då licentiatexamen avlades. Nu är jag åter anställd som doktorand inom textil- och modedesign där både Högskolan i Borås och Umeå Universitet finansierar min tjänst.

Pågående forksning

Forskningen jag gör som doktorand handlar om att genom upprepning och återvändande utforska tid och motstånd i textilt görande. Detta görs genom flera textila konstnärliga projekt som både utforskar textilt hantverk, modedesign och bärande av plagg. 

Publikationer

Dumitrescu D., Lundstedt L,. Satomi M & Persson A,. Repetition: interactive expressions of pattern translation, The Art of Research 2012, Making, Reflecting and understading, University School of Arts, Design and Architecture Helsinki, Finland

Lundstedt L., Hallnäs L., Designförklaring i modedesign – genomlysning av modedesignprocessen genom praktikbaserad designforskning, 2009, Borås (Dnr 2005/0270)

Lundstedt L., Notes of fashion designers' way of working, The Nordic Textile Journal 2009-01 Lundstedt, L., Hallnäs, L., Modedesign – samtal med...-, 2008, Centrum för Textil Forskning, CTF, (IBSN 978-91-975576-2-7)

Berglin L., Cederwall S. L., Hallnäs L., Jönsson B., Kavall A-K., Lundstedt L., Nordström M., Peterson. B, Thornqvist C., Interaction Design Methods in Fashion Design Teaching, The Nordic Textile Journal 2006-07 (also published at www.nshu.se)

Tilde: rapporter från Institutionen för estetiska ämnen, 19
Lind, Anders; Lundstedt, Lotta
Artistic research within creative studies, Umeå: Umeå universitet 2023 : 35-67
Lundstedt, Lotta