"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-02

Nationalekonomiska föreningens uppsatspris

NYHET Föreningen har som mål att varje år dela ut ett pris till bästa mastersuppsats i ämnet Nationalekonomi författad av en student vid Umeå universitet. Detta är första året som priset delas ut.

Årets pristagare

2020 års uppsatspris tilldelas Samielle Drake, student på Masterprogrammet i Nationalekonomi.

Prismotivering: Den offentliga sektorn upphandlar varor och tjänster till ett belopp motsvarande cirka 17 procent av deras totala utgifter. Ett syfte med offentlig upphandling är att, genom ett auktionsförfarande, erhålla varor och tjänster med en på förhand specificerad kvalitet till ett så lågt pris som möjligt alternativt att erhålla en så god kvalitet som möjligt till ett förutbestämt pris.

I denna uppsats studeras om antalet anbudsbudgivare (konkurrensgraden) påverkar priset och om antalet krav den upphandlande myndigheten ställer på potentiella leverantörer påverkar antalet som väljer att lämna anbud. Baserat på ett datamaterial över offentliga myndigheters upphandling av städtjänster visar resultaten på att antalet krav inte har någon större påverkan på antalet anbudsgivare. Däremot pekar resultaten på att priset som den offentliga myndigheten får betala för tjänsten stiger med olika typer av krav (främst miljökrav).

Samielle påvisar en mycket god teoretisk förståelse och förmåga att använda relevanta ekonometriska metoder för att analysera och testa formulerade hypoteser. Uppsatsen är välskriven där avancerad ekonomisk teori och empiri förklaras på ett pedagogiskt sätt. Frågeställningen är viktig och aktuell ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då resultaten har praktisk betydelse. Samielle visar därmed stor förmåga att formulera och analysera samhällsekonomiskt viktiga frågeställningar utifrån ekonomisk teori och empiri.

2020 års uppsatspris gällde för samtliga mastersuppsatser i nationalekonomi vid Umeå universitet, inlämnade och godkända under vårterminen 2020.

Prisutdelning och seminarium

Priset om 10 000 SEK delas ut i samband med Nationalekonomiska föreningen i Umeås seminarium "Coronakrisen och ekonomin" med Professor John Hassler, Institutet för Internationell Ekonomi, (IIES) vid Stockholms Universitet.

Datum: Torsdag den 12:e november

Tid: 18.30-20.00

Zoom-länk: https://umu.zoom.us/j/66846922062?pwd=ajRQV0hoN1NDNmR6RGZXeFFta3NHQT09

För mer information se kalendariet.

Kontakt

Johan Lundberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 40