"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-06-29 Uppdaterad: 2020-06-26, 16:13

Nationell bröstcancerstudie startad i Umeå

NYHET En nationell studie har startat för att undersöka om kirurgi kan vara ett sätt att minska dödligheten vid spridd bröstcancer. Den nya studien som leds från Umeå universitet ska utvärdera effekten av kirurgi vid bröstcancer som har spridit sig till levern.

Text: Ola Nilsson

– Spridd bröstcancer har hög dödlighet och därför är det viktigt att undersöka alla behandlingar som kan tänkas hålla tillbaka sjukdomen, säger Oskar Hemmingsson, kirurg och forskare vid Umeå universitet.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige med fler än 8 000 nya insjuknanden varje år. Trots att allt fler idag kan botas med modern kirurgi och onkologisk behandling, dör årligen cirka 1 400 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Vid avancerad sjukdom, där cancern har spridit sig med dottertumörer, metastaser, utanför bröstets lokala lymfkörtlar, har det varit omdiskuterat huruvida kirurgisk behandling är effektiv.

Efter ett par år med förstudier och planering är studien Breclim, breast cancer liver metastases, nu igång och de första studiedeltagarna har inkluderats.

Den aktuella studien syftar till att ta reda på om kirurgisk behandling i levern är något som bör erbjudas bröstcancerpatienter där cancern har spridit sig till levern. Vid metastaser i levern, överlever idag bara cirka hälften av bröstcancerpatienterna efter tre år.

De som erbjuds att frivilligt delta i studien, är patienter som har opererats för bröstcancer och har utvecklat begränsad spridning till levern. Efter onkologisk behandling sker en slumpvis fördelning till antingen fortsatt onkologisk behandling i form av cytostatika och hormonbehandling eller att få samma behandling men kombinerat med kirurgiskt ingrepp i levern. Patienterna följs i tre år då studieformulär fylls i regelbundet för att beskriva det fortsatta sjukdomsförloppet. Studien planeras att omfatta 200 patienter runt om i Sverige.

Breclim-studien stöds av Bröstcancerförbundet och Vetenskapsrådet. Den har även uppmärksammats vid kongressen för European Society of Surgical Oncology och fått pris för bästa studieförslag. När studien nu har startat, hoppas forskarna att om några år kunna besvara frågan om det finns en fördel med kirurgi vid spridning av bröstcancer till levern.

Information om studien

Kontakt

Oskar Hemmingsson
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post