"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

The BRECLIM trial

Forskningsprojekt BRECLIM - En randomiserad studie av lokal behandling mot levermetastaser från bröstcancer.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Syftet med den här studien är att undersöka om patienter med levermetastaser från bröstcancer ska erbjudas lokal kirurgisk behandling mot levermetastaserna.

Projektansvarig

Oskar Hemmingsson
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2029-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Forskningsområde

Cancer, Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Vid avancerad sjukdom med spridning utanför lokala lymfkörtlar har det varit kontroversiellt med kirurgisk behandling. Man har då betraktat sjukdomen som spridd och där enbart läkemedel kan bromsa förloppet.

Några mindre studier talar för att det kan finnas en fördel för patienter att operera levermetastaser från bröstcancer. Kritiker menar att man når samma överlevnad utan operation och att ett operativt ingrepp leder till risker och en paus i medicinsk behandling.

Vi vill nu testa detta i en studie där det sker en slumpmässig fördelning av patienter till två olika behandlingsalternativ. Syftet är att besvara frågeställningen om patienter med levermetastaser från bröstcancer ska erbjudas lokal kirurgisk behandling mot levermetastaser. 


Mer information om studien finns på engelska. För att komma till den sidan klicka på "english" uppe i högra hörnet i webbläsaren.

Senast uppdaterad: 2023-02-06