"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-05-14

Nationella STS-dagarna 2020 hålls i Umeå

NYHET Den 27-28 augusti hålls Nationella STS-dagarna i Umeå och online. Två dagar med panelsamtal, workshops och föreläsningar!

Text: Jonas Vågström

Den 27-28 augusti arrangeras Nationella STS-dagarna 2020 i Umeå. Tidigare var tanken att det helt och hållet skulle äga rum på plats, men det rådande världsläget, och osäkerhet vad gäller framtida restriktioner, ställer nya krav på arrangemanget. Årets upplaga av STS-dagarna kommer alltså att genomföras - om än i en modifierad form. Under rådande omständigheter är extra viktigt med utbyte och vetenskaplig gemenskap!

Den stora förämndringen är att konferensens vetenskapliga program kommer denna gång att hållas online. De deltagare som vill, och har möjlighet att komma till Umeå, är varmt välkomna. Det kommer att anordnas gemensamma måltider (lunch och middag) och det kommer vara möjligt att resa och mötas fysiskt på campus.

Konferensen hålls för att diskutera pågående forskning och ge verksamma inom fältet en chans att nätverka med varandra. STS är en förkortning för Science & Technology Studies, ett tvärvetenskapligt forskningsfält som bl.a. inkluderar discipliner som etnologi, idéhistoria, informatik och sociologi.

”Konferensen inkluderar också möjligheter att diskutera framtida forskningsverksamheter och undervisning inom STS, samt STS:s roll i samhället.”

Vikten av att diskutera och nätverka

Helena Pettersson från inst. f. kultur och medievetenskaper utgör tillsammans med kollegorna Christer Nordlund, Hanna Vikström, Per Wisselgren, Anna Cron Fors och Mikael Wiberg konferensens organisationskommitté. Pettersson framhåller att denna typ av möten är viktiga för att diskutera pågående forskning och nätverka. ”Konferensen inkluderar också möjligheter att diskutera framtida forskningsverksamheter och undervisning inom STS, samt STS:s roll i samhället.”

Fokus på AI och konstnärlig forskning

Under konferensdagarna kommer fokus att ligga på två forskningsämnen som kommer att introduceras av var sin keynote speaker: Artificiell intelligens (AI) och konstnärlig forskning.

Forskning inom artificiell intelligens är idag ett av Sveriges snabbast växande forsknings- och utvecklingsområdena, men samtidigt som det finns stora förhoppningar på potentiella tillämpningsområden det väcker det också oro och misstänksamhet. Hur kan utvecklingen av artificiell intelligens förstås och förstås ur ett STS-perspektiv? Och hur kan AI användas inom STS som forskningsfält?

Konstnärlig forskning är, precis som forskning inom artificiell intelligens, ett både växande och kontroversiellt område. Hur kan forskning inom området bedrivas och hur bedöms resultaten av forskningen olika i  akademiska respektive konstnärliga sammanhang? Finns det några bra exempel på hur man kan kombinera STS och konstnärlig forskning?

Föreläsningar, panelsamtal och workshops

Utöver detta planeras också ett panelsamtal om ”STS i samhället”. Vilken roll spelar STS i samhället idag och vilken skulle den kunna den spela? Tack vare sin goda förståelse för kunskapens, vetenskapens och teknikens samhällsroller kan verka STS:are särskilt lämpade för allt fler yrkesroller utanför akademin. Men hur ska en person som är intresserad av en framtida karriär utanför akademin tänka, hur gör man sig ännu mer anställningsbar och inom vilka ytterligare samhällssfärer skulle STS-kompetensen behöva höjas? Detta är ämnen som kommer att tas upp och i samtalet deltar flera personer med erfarenhet och insikt i dessa frågor.

Innan konferensen drar igång, på förmiddagen 27 augusti, hålls det också en workshop för doktorander där det ska finnas möjlighet att ventilera frågor rörande möjliga karriärvägar, inom och utom universitetet.

Alla forskare inom det vida STS-området är välkomna, inte minst doktorander och unga forskare. Presentationer kan ges på antingen engelska, svenska eller något annat skandinaviskt språk.

Konferensen är öppen för alla typer av STS-relaterad forskning både enskilda presentationer och tematiska sessioner är välkomna.

För att ge fler möjlighet att delta i konferensen i denna form är anmälningstiden förlängd. Det är nu möjligt att fram till 1 juni skicka in abstract, sessionsförslag och anmälan till doktorand-workshop till sts.konferens@umu.se

Vi avser att göra ett särskilt inslag om pandemier och välkomnar även presentationer på det temat.