Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 27 apr, 2018

Nationellt ledningsmöte med viktiga frågor i fokus

NYHET Varje vår möts ledningarna för landets sju medicinska fakulteter för att diskutera gemensamma frågor och samarbeten, i år med Umeå som mötesplats. Parallellt hålls så kallade satellitmöten för ekonomi/controllers och utbildning på forskarnivå. Nytt för i år är satellitmöten även för forskning och utbildning.

Dekaner vid de medicinska fakulteterna, från vänster Anders Gustafsson, dekan för forskning Karolinska institutet, Annika Wernerson, dekan för utbildning Karolinska institutet, Kerstin Nilsson, dekan Örebro universitet, Eva Tiensuu Janson, dekan Uppsala universitet, Patrik Danielson, dekan Umeå universitet, Agneta Holmäng, dekan Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin, Erik Renström, dekan Lunds universitet, Johan Dabrosin Söderholm, dekan Linköpings universitet.

Värdskapet roterar och i år – 25-26 april – har Medicinska fakulteten vid Umeå universitet stått som värd. Dessa möten följer ett upplägg med ett inledande möte för kanslichefer följt av ett nationellt dekanmöte för hela fakultetsledningarna. Därefter hålls de olika satellitmötena.

- I år hade dekanmötet som inledande huvudtema #metoo – vad vi kan göra tillsammans och hur vi kan lära av varandra i denna viktiga fråga, säger Patrik Danielson, dekan.

Katarina Hamberg, professor i allmänmedicin vid Umeå universitet, gav en bakgrund som inledning till diskussionen om nuläget för #metoo, #akademiuppropet och #utantystnadsplikt.

Tema Forskning med rubriken ”Forskningsinfrastrukturer – utmaningar och möjligheter” inleddes av professor Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet med ansvar för forskning och forskarutbildning inom medicin samt naturvetenskap och teknik.

Tema Forskarutbildning handlade om UKÄ-utvärdering och det inleddes av Frank Drewes, professor vid Institutionen för datavetenskap.

Tema Utbildning med rubriken ”Oegentligheter vid högskoleprovet, analyser och åtgärder” inleddes av Per-Erik Lyrén, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

Dekanmötet i Umeå samlade dekanerna vid de medicinska fakulteterna.

- Det har varit givande och konstruktiva dagar – relationen mellan landets medicinska fakulteter är mycket god för närvarande, säger Patrik Danielson.

- Vi är överens om att i ett litet land som Sverige måste vi jobba tillsammans och arbeta för gemensamma mål för medicinsk forskning och utbildning, istället för att i alla frågor konkurrera med varandra.

Kanslichef Susanne Fahlgren koordinerade arrangemanget.

Värd för mötet är fakultetsledningen i Umeå och arrangemanget har koordinerats av Medicinska fakultetens kanslichef Susanne Fahlgren.

Landets sju medicinska fakulteter är fakulteterna vid Umeå universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet (Sahlgrenska akademin) och Uppsala universitet, samt Karolinska institutet (som är ett medicinskt universitet).

Foto: Mattias Pettersson

Redaktör: Lena Åminne