"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-13

Neurolog prisas för avhandling om ALS

NYHET Caroline Ingre, som disputerade vid Umeå universitet våren 2013 med en avhandling om den neurologiska sjukdomen ALS, får Ulla-Carin Lindquist-priset.

Ulla-Carin Lindqvists stiftelse skriver i ett pressmeddelande att Caroline Ingre är verksam som läkare vid Neurologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge och disputerade 2013 vid Umeå Universitet på en avhandling med titeln "On the Aetiology of ALS: A Comprehensive Genetic Study" (svensk titel ”En omfattande genetisk studie om etiologin till ALS”).

Resultaten i avhandlingen stöder hypotesen att ALS kan orsakas av många olika gener och att stor variation föreligger mellan till synes lika befolkningsgrupper. En specifik genetisk förändring i SMN2-genen ser ut att kunna vara en skyddande faktor för ALS, vilket kan ha betydelse vid behandlingsutveckling för en viss grupp ALS-patienter. Caroline Ingre har engagerat sig i utarbetandet av ett nationellt ALS-register. Ett sådant register vore mycket värdefullt såväl ur forskningssynpunkt som för omhändertagandet av ALS-patienter och deras anhöriga och strävan efter lika vård oavsett var i Sverige man bor.

-Vi har hittat en mycket värdig pristagare som är en eldsjäl, en läkare och forskare som värnar om vården om de ALS-sjuka, säger Ulrica Dahlberg, ordförande i stiftelsens styrelse i pressmeddelandet.

Läs pressmeddelandet om priset från Ulla-Carin Lindqvists stiftelse.
Läs pressmeddelandet om Caroline Ingres avhandling.
Se en intervju med Caroline Ingre i Gomorron Sverige den 12 mars.(Intervjun kommer cirka två timmar in i programmet, sänt kl. 8:25)

Redaktör: Mattias Grundström Mitz