"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-17

Nio miljoner till forskning om populärvetenskaplig visualisering av atmosfären

NYHET Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond beviljar 9,4 miljoner till ett projekt som ska bidra till unga människors bildning och skapa intresse för vetenskap och teknik genom att visualisera och göra autentiska datamängder tillgängliga för en bred publik. Madelen Bodin, föreståndare på Curiosum science center vid Umeå universitet, leder projektet.

Text: Ingrid Söderbergh

–Det känns fantastiskt roligt att få den här chansen att synliggöra spännande forskning för en bred publik! Vi vill förstå hur visualisering påverkar människors, särskilt ungas, intresse och lärande kring vetenskap och teknik, och hur ett science center på så sätt kan få fler unga att välja att utbilda sig, säger Madelen Bodin, universitetslektor på Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet och föreståndare vid Curiosum science center.

I atmosfären sker många processer och den är en häpnadsväckande källa till vetenskapliga berättelser. Meteorer fångas in av jordens gravitation och dras in i atmosfären, partiklar från solen växelverkar med jordens magnetfält och bildar norrsken, hela atmosfären gör att vi får en växthuseffekt på jorden så att det blir varmt och beboeligt men denna växthuseffekt skapar också problem om fördelning mellan gaserna i atmosfären förändras.

I Madelen Bodins projekt används data från en rymdforskningsanläggning som just nu byggs i Nordkalotten på tre olika platser i Norge, Sverige och Finland: EISCAT_3D. Här finns speciella antennkonstruktioner som samlar in radarsignaler från händelser i atmosfären.

– Genom EISCAT_3D fås ett fönster till vad som händer i atmosfären och all data som samlas in där kan ge en bättre förståelse för hur jorden och solen växelverkar med varandra. Med visualiseringsverktyg kan de enorma datamängderna göras tillgängliga och då kan också atmosfären studeras utifrån olika frågeställningar, säger Madelen Bodin.

Ett sätt att upptäcka och undersöka atmosfären är genom att göra resor i de autentiska datamängderna i den domteater som precis byggts på Curiosum science center i Umeå. Domen har en skärm i 360 grader som omsluter besökaren och ger en unik upplevelse. En guidad föreställning kan lotsa besökaren genom olika berättelser i atmosfären som i ett planetarium. Där kan olika frågeställningar utforskas och olika fenomen och processer kan undersökas.

Ett annat sätt är att låta besökaren själv undersöka datamängder utifrån de intressen och personliga förutsättningar som skapar intresse och engagemang att veta och förstå mer.

I projektet ska Madelen Bodin undersöka vad som händer hos besökaren, vilka känslor som stimuleras, vilken kunskap som blir tillgänglig och vilka föreställningar om vetenskap som finns.

– Resultaten använder vi för att förbättra metoderna att göra autentiska datamängder tillgängliga för en bred publik för att kunna hitta fler sätt att synliggöra och skapa intresse för vetenskap och teknik, till exempel här på Curiosum.

 

Om projektet:

Titel: Att göra atmosfären synlig – från vetenskapliga data till egen utforskning
Finansiär: Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Projektledare: Madelen Bodin, Institutionen för naturvetenskapens och matematikens didaktik vid Umeå universitet och Curiosum science center.
Forskningsmedel: 9,4 Mkr över fyra år

För journalister:

Läs mer om EISCAT_3D

Pressbilder

 

Madelen Bodin

Madelen Bodin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 18