"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-01-26 Uppdaterad: 2023-01-30, 08:51

Nio svenska universitet lanserar forskarskola med MAX IV

NYHET Umeå universitet lanserar en ny tvärvetenskaplig forskarskola, PRISMAS, tillsammans med MAX IV och åtta andra universitet. Målet är att skapa ett nätverk av nästa generations experter inom synkrotronljusbaserad forskning.

Text: Sara-Lena Brännström

Forskarskolan PRISMAS kommer att samla studenter från ett brett spektrum av vetenskapliga områden. Gemensamt för dem är att de ska använda och utveckla synkrotronljusbaserade metoder i sin forskning kring angelägna samhällsutmaningar så som hälsa, miljö, grön energi och hållbar teknologi.

Doktorandprogrammet är inriktat på FN:s globala mål och Horisont Europas centrala forsknings- och innovationsområden. Det inkluderar både kurser och praktisk undervisning på MAX IV i Lund och ska underlätta för universitet och industri att till fullo utnyttja världsledande synkrotronljusanläggningar som MAX IV.

Visualisering av proteiners rörelser

Umeå Universitet kommer att delta i PRISMAS med ett projekt lett av Magnus Andersson vid Kemiska institutionen. Syftet med projektet är att möjliggöra visualisering av proteiners rörelser i realtid. På så vis kan man bättre förstå proteinets uppbyggnad, samt vilka delar av proteiner som rör sig och i vilken ordning dessa rörelser sker. Genom att kartlägga proteinets rörelsemönster kan man bättre förstå den bakomliggande biologiska funktionen samt eventuella associerade sjukdomar.

– PRISMAS är en unik möjlighet att vara en del av utvecklingen av synkrotronvetenskap i Sverige samt att skapa interaktion mellan Umeå universitet och nationell forskningsinfrastruktur i södra Sverige. Jag ser fram emot att leda utvecklingen av tidsupplösta röntgenexperiment, säger Magnus Andersson.

Första i sitt slag

PRISMAS stöds av nio svenska universitet och ett nätverk av 43 partners från akademi, industri – där flera är marknadsledande – och institut. Projektet delfinansieras även av det europeiska ramprogrammet Horisont Europa som är tänkt att stärka forskning och innovation.

– PRISMAS är det första projektet av sitt slag i den här skalan. Det skapar ett nätverk av svenska universitet för att utnyttja MAX IV:s fulla potential. Det kommer bedrivas forskning inom allt från batterier och energi till läkemedelsutveckling, säger Marjolein Thunnissen, vetenskapsdirektör för livsvetenskap vid MAX IV och PRISMAS programdirektör.

Karriärinriktat innehåll

Programmet innehåller sommar- och vinterskolor samt årsmöten. De deltagande universiteten kommer även att samarbeta kring ett stort urval av kurser som studenterna kan välja bland under forskarutbildningen.

– PRISMAS kommer att skapa en livskraftig och stimulerande tvärvetenskaplig miljö för studenterna. Erfarenheten från samverkan med en så mångskiftande grupp av forskare kommer bli oerhört värdefull för deras fortsatta karriär efter programmet, säger Lindsay Merte, PRISMAS studierektor.

Läs mer om PRISMAS

Fakta om projektet genom Horisont Europa

FAKTA MAX IV

MAX IV-laboratoriet är ett nationellt synkrotronlaboratorium i Lund som tillhandahåller modern röntgenspektroskopi, spridning/diffraktion och bildteknik för att bidra till att lösa vetenskapliga frågor inom ett brett spektrum av områden. MAX IV sysselsätter mer än 300 personer och välkomnar omkring 1 000 användare varje år från hela världen.

MAX IV:s hemsida

Kontaktinformation

Magnus Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 56