"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-02 Uppdaterad: 2024-05-06, 16:46

Nomadisk hub för arktisk konstutbildning samlas i Karasjok, Norge

NYHET KARASJOK – I de nordligaste delarna av världen, där naturen och kulturen flätas samman på djupa och varaktiga sätt, möttes universitetslärare, forskare, konstnärer och bildlärarstudenter från Grönland, Finland, Norge och Sverige. Projektet "Nomadic Hub of Arctic Art Education" hade sin senaste samling i Karasjok, Norge, där en engagerad samling deltog i en rad aktiviteter som museumbesök, visning i Sametinget och besök vid Laavu — en traditionell samisk tältliknande struktur.

Dessa möten var designade för att utforska och förstå de ekologiska och kulturella dimensionerna av livet i Karasjok. Timo Jokela, projektledare och professor i konst vid Lapplands universitet, betonade vikten av dessa möten för att främja hållbara övergångar mellan konst och samhällen.

Projektet är ett samarbetsinitiativ mellan temanätverken för "Arctic Sustainable Art and Design" (ASAD) och "Children of the Arctic". Det syftar till att utveckla en kulturellt, socialt och ekologiskt hållbar konstutbildning som tar hänsyn till de föränderliga förhållandena i norra regioner. Det inkluderar en internationell kurs som börjar med distansstudier och kulminerar i fältarbete på plats.

Detta årliga evenemang är flexibelt och anpassas till olika samhällsbehov och situationer, där det hålls på olika platser i Arktis och norra regionerna. Utöver universiteten bidrar olika externa partners med expertis för att stödja den akademiska samverkan. I Karasjok samarbetade man med Samiskt center för samtidskonst, Sámi Dáiddaguovddáš, och skolan i Karasjok.

Det kreativa arbetet under evenemanget omfattade olika workshops och en performance på Karasjokälven på snöskoter med stora, kollaborativa målningar skapande av eleverna i 8:e klass inspirerade av konstnären Per Adde.

Detta initiativ är en plattform för forskning och utveckling av arktisk konstutbildning, såväl som en möjlighet för lokalsamhällena att uppleva samtida konstmetoder och delta i skapandet av verk och popup-utställningar. Jokela framhåller att den centrala målsättningen är att integrera mångfacetterade och kreativa arbetsmetoder inom samtidskonst med traditionell kunskap på ett hållbart sätt.

Vårt deltagande i det här projektet är viktigt för kunskapsutbyte gällande det arktiska perspektivet på konst och hantverk

– Vårt deltagande i det här projektet är viktigt för kunskapsutbyte gällande det arktiska perspektivet på konst och hantverk. Det är alltid inspirerande att ta del av andras undervisningspraktiker och metoder inom vårt fält, säger Lotta Lundstedt, konstnärlig lektor vid Institutionen för estetiska ämnen och en av de svenska deltagarna i projektet.

Med finansiering från Nordplus Horizontal 2023 och Universitetet i Arktis forsknings- och utbildningsnätverksfond, stött av det danska ministeriet för högre utbildning och vetenskap, fortsätter projektet att vara en kraft inom arktisk konstutbildning.