"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-21

Nominera till Handelshögskolans pedagogiska pris 2019

NYHET Handelshögskolan utser årligen en pedagogisk pristagare. Syftet med priset är att uppmuntra våra lärare som gör goda pedagogiska insatser i grundutbildningen samt att stimulera pedagogisk utveckling vid Handelshögskolan.

Årets prissumma är 20 000 kr (brutto) och den kan tilldelas enskild lärare eller lärarlag i form av ett stipendium för användning vid konferensdeltagande, studiebesök eller motsvarande. Priset delas ut i samband med Handelshögskolans diplomering den 5 juni.

För att nomineras ska lärare eller lärarlag på ett sätt som du finner värt att uppmärksamma ha bidragit till Handelshögskolans övergripande mål med utbildningsverksamheten, att erbjuda en högkvalitativ inlärningsmiljö som på vetenskaplig grund stimulerar analytiskt, kritiskt och självständigt tänkande, vilket i sin tur förbereder våra studenter för att möta och hantera samhällets utmaningar.

Mer specifikt kan den pedagogiska gärningen exempelvis innebära att läraren eller lärarlaget genom utbildningsaktiviteternas utformning:

  • tydliggjort och stärkt utbildningens vetenskapliga grund
  • introducerat samverkansinslag som bidragit till studenters lärande och uppfyllande av kursmål
  • skapat en förståelse för internationella perspektiv genom att ha tillvaratagit studentgruppens internationella sammansättning
  • bidragit till studenters ansvarstagande och aktiva roll i lärandeprocessen
  • bidragit till studenternas medvetenhet om någon av de globala utmaningarna såsom de uttrycks i FNs hållbarhetsmål (SDG)

Anställda och studenter vid Handelshögskolan (vid program eller kurs) inbjuds att lämna förslag till pristagare. Nomineringar ska innehålla tydliga motiv som utgår från riktlinjerna i denna utlysning och lämnas via denna länk senast fredag 5 april kl 13:00:

Nominera till Handelshögskolans pedagogiska pris 2019

Inkomna nomineringar bedöms av Handelshögskolans Kommitté för utbildning och lärande som därefter lämnar förslag till Handelshögskolans rektor som utser pedagogisk pristagare.