"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-06 Uppdaterad: 2023-05-02, 10:36

Nominera Várdduos vetenskapliga pristagare

NYHET För att öka intresset för samisk forskning och främja kunskapsspridningen delar Várdduo ut ett vetenskapligt pris. Priset går till en person som har gjort betydande insatser för eller inom forskning med samisk tematik, eller som har författat ett enskilt betydelsefullt vetenskapligt verk inom området.

Prissumman är på 25 000 kronor och överlämnas vid Umeå universitets vårhögtid. Pristagaren anmodas att hålla en föreläsning i anslutning till prisutdelningen.

Várdduos vetenskapliga pris finansieras genom stöd från Sametingets kulturråd och utdelas i samarbete med Såhkie – Umeå sameförening. Prissumman är avsedd att användas för resor eller inköp i samband med forskning.

Nominering
Nominering är öppen för alla inom och utom akademin. Medlemmar i Várdduos rådgivande organ kan inte lämna nomineringar. Nominering ska vara märkt med dnr FS 2.6.3-360-20 och innehålla

  • namn och kontaktuppgifter för den nominerade
  • en motivering (högst två sidor)

Nominering skickas till krister.stoor@umu.se, och ska vara inkommen senast 2020-02-24. Pristagaren utses av Várdduos ledning.

Välkommen med din nominering!