"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-17

Nordeas uppsatspris inom mångfald och inkludering

NYHET Nordeas uppsatspris inom mångfald och inkludering tilldelas Hedda Dahlström och Frederik Lund-Petersen, Handelshögskolan vid Umeå universitet. Uppsatsen med titeln ”Kvinna och ledare i techbranschen: En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av anpassning till maskulina könsnormer i den svenska techbranschen” belönas med 15 000 kronor.

Det är första året som priset delas ut och utmärkelsen syftar till att stimulera och underhålla studenters intresse för hur frågeställningar inom företagsekonomi, nationalekonomi respektive statistik kan relateras till mångfald och inkludering. Finansieringen av priset, som ges som ett stipendium, har gjorts möjlig av Handelshögskolans samarbete med Nordea | BBU Botnia.

Kommentar från Nordea

– Vi är oerhört glada över att ha ingått detta samarbete med Handelshögskolan vid Umeå universitet och att i år få dela ut stipendium till en väldigt välskriven och intressant uppsats som belyser ett aktuellt och uppmärksammat ämne såsom mångfald och inkludering.

Pristagarnas tack

– Tack för den här utmärkelsen, det känns jättekul att få motta det här stipendiet! Det gläder oss att det här ämnet får mer uppmärksamhet och att man infört det här stipendiet. Vi hoppas att mångfald och inkludering kommer få ta än mer plats på civilekonomutbildningen framöver och att detta kan inspirera såväl studenter som yrkesverksamma att engagera sig mer i frågan.

– Vi är väldigt glada för våra fyra år på Handelshögskolan vid Umeå universitet och den utbildning vi har fått med oss.

Juryns motivering

Uppsatsen behandlar en aktuell och relevant empirisk problematik avseende bristen på kvinnliga ledare inom tech-branschen, och detta ämne tar sig författarna an med en självständigt vald och teoretiskt intressant vinkel i form av kvinnliga chefers egna upplevelser av hur deras ledarskap anpassats efter maskulina könsnormer.

Studien förankras väl i befintlig forskning om könsroller och identitet inom organisationer och ledarskap. Den empiriska studien är genomtänkt och av hög kvalitet. Författarna visar god förmåga att genom kritisk reflektion kring de intervjuade kvinnliga chefernas upplevelser utveckla fördjupade insikter om verklighetens komplexitet. De lyckas med att både behålla respekten för kvinnornas upplevelser och samtidigt dra egna slutsatser med mer kritiskt förhållningssätt. Det teoretiska bidraget är tydligt utmejslat och de praktiska rekommendationerna till företag inom techbranschen är relevanta och konkreta.

De rekommenderar att företag tar hjälp från oberoende jämställdhetskonsulter för att medvetandegöra sig om de utmaningar och orättvisor som kvinnor kan ställas inför, och därefter utveckla strategier avseende rekrytering och fördelning av makt och arbetsuppgifter som kan utgöra en integrerad del i företagets långsiktiga plan snarare än vara beroende av enskilda eldsjälar. Författarna pekar även på den samhälleliga potentialen av att mer jämställda organisationer kan öka lönsamhet och konkurrenskraft samt underlätta rekrytering av arbetskraft.

Handledare till uppsatsen var universitetslektor Ulrica Nylén, företagsekonomi.

Länk till uppsatsen

Tack till juryn

Stort tack till juryn som bestod av universitetslektorerna Ulrika Leijerholt, företagsekonomi, Tomas Raattamaa, nationalekonomi, Maria Karlsson, statistik, rektor Sofia Lundberg, Handelshögskolan samt Fredrik Stenling från Nordea.