"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-10-15

Nordisk skolkonferens om arbetet med elever i behov av särskilt stöd

NYHET Konferensen som hålls i Umeå Folkets hus den 21–22 oktober syftar till att hitta gemensamma vägar för arbete med elever i behov av särskilt stöd i obligatoriska och frivilliga skolformer.

– Inkluderade eller exkluderade vad är realiteten för barn i grundsärskolan, träningsskolan och gymnasiesärskolan? Detta har vi ett ansvar att diskutera och lära oss mera om. Det är också viktigt eftersom Sverige står inför stora förändringar av särskolan. Årets nordiska konferens har rönt större intresse än någonsin, säger Gerd Pettersson, ansvarig för RUC, Regionalt utvecklingscentrum vid Umeå universitet.

Konferensen vänder sig till skolchefer, skolledare, utvecklingsledare, lärare, personal inom skolhälsovården och politiker i kommuner och landsting samt forskare och lärare vid lärarutbildningar i Finland, Norge och Sverige.

Syftet är att ge deltagare tillfälle att ta del av aktuell forskning och kompetens som finns inom universitet och högskolor samt få tillgång till kunskap och erfarenheter som finns i skolor i Sverige, Norge och Finland. Dessutom vill konferensen skapa förutsättningar för framtida samarbete. Vad skiljer och vad förenar i teori och praktik länderna när det gäller elever i behov av särskilt stöd?

Konferensen öppnas klockan 10.00 av Lisbeth Lundahl, vice rektor vid Umeå universitet. Efter öppnandet talar Sven-Olov Edvinsson, ledamot av Carlbeckskommittén (regeringens utredning om särskolan) och chefsöverläkare vid handikappförvaltningen inom Västerbottens läns landsting. Han kommer att redogöra för kommitténs slutsatser, bland annat när det gäller om särskolan ska fortsätta att vara en egen skolform i framtiden. 

Bland forskningsseminarierna märks bland andra:

  • ”Samspel i spelhålan” torsdag 21 oktober kl 12.30–14.00 En eftermiddag i veckan träffas ungdomar med utvecklingsstörning, med rörelsehinder och utan funktionshinder för att spela datorspel tillsammans. Syftet är att genom Spelhålan skapa en mötesplats där ungdomar med olika förutsättningar har samma tillgång till och är delaktiga i en gemensam ungdomskultur. Projektledare och föreläsare är Cecilia Olsson, forskare vid FUB:s forskningsstiftelse ala och pedagogisk handledare vid Häggviks gymnasium.
  • ’’Barn med funktionshinder – kamratkontakter, samspel, delaktighet’’ torsdag 21 oktober kl 12.30–14.00 Irene Nordström, psykolog vid Barn- och ungdomshabiliteringen och forskningsledare vid Habiliteringens Forskningscentrum, Örebro läns landsting. Hennes föreläsning fokuserar på frågor om delaktighet och socialt samspel, främst skolbarn emellan. Studier av elever med funktionshinder visar att kamratkontakterna under skoldagen och i mer fritidsinriktad verksamhet som skolbarnsomsorgen både är viktiga och problematiska.

Fullständigt program finns på:
www.educ.umu.se/ruc/doc/nordisk_konferens.pdf

Konferensen arrangeras av Umeå universitet, Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid fakulteten för lärarutbildning i samverkan med Specialpedagogiska institutet, Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, FUB:s forskningsstiftelse ala och Habiliteringens Forskningscentrum, Örebro läns landsting.

Kontaktperson:

Gerd Pettersson, RUC, Regionalt utvecklingscentrum, Umeå universitetTel: 090-786 63 83Mobil: 070-277 15 31
E-post: gerd.pettersson@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg