"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-26

Norsk apotekskedja köper utbildningsplatser på receptarieprogrammet

NYHET Samarbetsavtal med de tre största apotekskedjorna i Norge har gett värdefulla bidrag till den fortsatta utvecklingen av det internetbaserade receptarieprogrammet vid Umeå universitet. En av kedjorna, Apotek 1, har inför höstterminen 2011 köpt 17 utbildningsplatser på programmet.

– Det var nästan norska 60 apotekstekniker från Apotek 1 som sökte till utbildningen, så platserna fylldes snabbt upp, säger Martin Burman, ordförande i programrådet.

Efterfrågan på utbildningsplatserna har sin förklaring. Behovet av farmaceuter har ökat efter omregleringen av den norska och svenska apoteksmarknaden. Antalet apotek i Norge har nästan fördubblats efter omregleringen 2001, från 300 apotek till nästan 600. I takt med att antalet apotek ökar så ökar även behovet av receptarier. Detta kombineras med stora pensionsavgångar bland farmaceuter. Företrädare för apotekskedjor förväntar sig därför en fortsatt stort brist på receptarier.

Umeå universitet bedriver sedan 2003 ett internetbaserat receptarieprogram. Utbildningen har fått ett starkt erkännande av apotekskedjor i Sverige och Norge och i Högskoleverkets utvärdering av farmaceututbildningarna i Sverige 2007 fick utbildningen bra betyg. Allt sedan starten har programmet haft ett högt söktryck och studenterna som kommit in har varit högpresterande. Genomströmningen på programmet har under perioden 2003-2010 legat på 80-85 procent, vilket är exceptionellt hög för en distansutbildning.

Det nätbaserade masterprogrammet i farmaci som startade höstterminen 2010 och det nätbaserade apotekarprogrammet som startar höstterminen 2012 är därför en naturlig fortsättning. På masterprogrammet studerar för närvarande en student från Apotek 1. Apotek 1 har beslutat att även till antagningen till höstterminen 2012 köpa minst lika många platser som i år på både receptarieprogrammet och masterprogrammet i farmaci.

Receptarieprogrammet har nu förutom 6o svenska studenter ytterligare 17 studenter från Apotek 1 i Norge.

– Vi är glada att få detta tillskott av motiverade studenter, säger Martin Burman.

För mer information, kontakta gärna:

Martin Burman, institutionen för molekylärbiologiTelefon: 090-785 25 26, 070-659 49 60
E-post: martin.burman@molbiol.umu.se

Hanna Fick, programansvarig för receptarieprogrammetTelefon: 090-786 55 92
E-post: hanna.fick@chem.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh