"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-01-15

Nu firas lyckosam satsning på unik regionalisering av läkarutbildningen

NYHET Umeå universitet var först i landet med regionalisera läkarutbildningen. Nu är satsningen helt genomförd och de första studenterna från den nya läkarutbildningen tar steget ut i yrkeslivet.

– Det har varit fantastiskt att arbeta med ett projekt som påverkat hela läkarutbildningen och som har stärkt samarbetet med landstingen. Umeå universitet vågade bryta invanda mönster och släppa loss kreativa krafter, säger Silvana Naredi, som ledde genomförandet av projektet.

Regionaliseringen innebär att 30 av 100 läkarstudenter per termin, gör halva studietiden utanför Umeå. Alla läkarstudenter läser i Umeå till och med termin fem. Från termin sex gör 30 studenter den kliniska delen av utbildningen vid länssjukhusen i Östersund, Sundsvall respektive Luleå/Sunderbyn.
Syftet med satsningen är att säkerställa läkarförsörjningen i de fyra norra landstingen. När läkarprogrammet 2007-2008 utökades till 100 studenter per termin, förutsattes att regionens sjukhus skulle användas i större utsträckning än tidigare.

Ett syfte är också att säkerställa en bra klinisk handledning för studenterna.
Umeå universitet har inom ramen för läkarprogrammet anställt två lektorer för varje termin och ort, totalt 30 lektorat. Utöver dessa lektorer deltar klinikverksamma läkare i undervisningen och handledningen. Omkring 200 läkare vid länssjukhusen har utbildats i klinisk handledning och läkare har även utbildats för att delta i case-undervisning.

Numera finns det vid länssjukhusen i Östersund, Sundsvall och Luleå/Sunderbyn 50 läkarstudenter och totalt har 30 universitetslektorat skapats vid de tre sjukhusen.

– Det finns flera vinnare med detta. Studenterna får en bra klinisk utbildning i en miljö med bra tillgång till patienter och praktisk handledning. Eftersom universitetslektorer arbetar på länssjukhusen skapas en akademisk miljö kring studenterna och på vårdavdelningarna. Det fokus som blir på forskning och undervisning kommer till exempel AT-läkare och ST-läkare tillgodo i form av bättre handledning. Slutligen vinner landstingen genom att läkarförsörjningen brukar vara bättre på utbildningsorter, säger Magnus Hultin, universitetslektor/överläkare i Sunderbyn.

En student som valde att flytta:Johan Dahlborg, Östersund.Telefon: 073–830 79 83
E-post: dahlborg.johan@gmail.com

En läkare som anställdes som lektor med placering i Luleå/Sunderbyn:Magnus Hultin, universitetslektor/överläkare.Telefon: 070-388 60 72
E-post: magnus.hultin@umu.se

Kontaktperson Landstinget Västernorrland:Jonas Appelberg, forsknings- och utvecklingschefTelefon: 070-562 12 44E-post: Jonas.appelberg@lvn.se
 

Genomförandet firas på fredagVälkomna till en ceremoni då genomförandet av läkarutbildning på fyra orter kommer att firas. Representanter från de fyra landstingen deltar liksom studenter som var först att antas till den nya läkarutbildningen.
Cermonin äger rum fredagen den 17 januari 2014, kl. 14.30 i Bergasalen, byggnad 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

För mer information, kontakta:Christina Ljungberg, ordförande programrådet för läkarprogrammetTelefon: 070-322 05 04
E-post: christina.ljungberg@umu.se

Bo Carlberg, studieortsamordnareTelefon: 070-577 58 83
E-post: bo.carlberg@umu.se

Katrine Åhlström Riklund, programdirektörTelefon: 070-397 96 84
E-post: katrine.riklund.ahlstrom@diagrad.umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz