"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-04-12

Ny app i mobilen effektiv mot urinläckage med trängningar

NYHET Kvinnor som använder en ny app mot inkontinens i sina mobiler upplever betydande förbättringar. Det visar en studie vid Umeå universitet. Den nya appen behandlar urininkontinens med trängningar, det vill säga läckage i samband med en stark känsla av kissnödighet.

Text: Ola NIlsson

– Det här är den första appen mot inkontinens med trängningar som har utvärderats vetenskapligt och det är förstås jätteroligt att vi ser så goda resultat för de som använde appen, säger Towe Wadensten, doktorand i allmänmedicin vid Umeå universitet.

I studien lottades 60 kvinnor med urinläckage och trängningar att använda den nya appen Tät®II, medan en ungefär lika stor kontrollgrupp istället fick använda en app med bara kortfattad information.

Efter 15 veckors användande av apparna, hade båda grupperna fått minskade besvär av urinläckage och trängningar, och de upplevde en förbättrad livskvalitet. Störst förbättring uppnådde gruppen som använde Tät®II-appen: 87 procent av dessa upplevde en förbättring av sin inkontinens. I kontrollgruppen var motsvarande andel 30 procent. De upplevda besvären mättes också med en 21-gradig skala. I genomsnitt minskade besvären med 4,7 enheter för Tät®II-gruppen och 1,6 enheter för kontrollgruppen. En skillnad på tre poäng motsvarar till exempel en förbättring från att läcka flera gånger dagligen till att läcka en gång per vecka. Alla resultat är statistiskt säkerställda.

Appen Tät®II är en uppföljare till den tidigare appen Tät® som har använts i flera år både i Sverige och utomlands mot ansträngningsinkontinens. Tät®II är mer komplex och används mot inkontinensbesvär med inslag av trängningar. Den nya appen innehåller information och träningsprogram för bäckenbotten och urinblåsan, psykologisk självhjälp samt livsstilsråd. Den innehåller också skräddarsydda råd om träningen, automatiserad feedback, träningsstatistik samt möjligheten att ställa in påminnelser för träningen.

Inkontinens med trängningar är vanligt och forskarna menar att en app kan vara ett bra komplement till vården på flera sätt, dels som ett stöd i utredningen av inkontinens, dels för individualiserade råd och träningsprogram.

– Läckage i samband med trängningar händer ofta utan förvarning och kan påverka livet på olika sätt. Appen innehåller de behandlingsprogram och de råd som rekommenderas som första linjens behandling. Självbehandling är uppskattat och kan i vissa fall vara ett alternativ till läkemedelsbehandling, säger Eva Samuelsson, professor i allmänmedicin vid Umeå universitet.

Appen Tät®II är utvecklad av Eva Samuelsson och Towe Wadensten, i samarbete med enheten för IT-stöd och systemutveckling vid Umeå Universitet. Innehållet i appen har tagits fram i diskussioner med en grupp forskare och experter inom allmänmedicin, urogynekologi, urologi och uroterapi.

Nästa steg för forskargruppen blir att undersöka hur appen Tät®II kan göras tillgänglig för personer utanför studien. Studien är publicerad med fri tillgång i den vetenskapliga tidskriften Journal of Medical Internet Research.

Mer info om studien

Om den vetenskapliga publiceringen

A Mobile App for Self-management of Urgency and Mixed Urinary Incontinence in Women: Randomized Controlled Trial
Towe Wadensten, Emma Nyström, Karin Franzén, Anna Lindam, Elisabet Wasteson, Eva Samuelsson
Journal of Medical Internet Research Vol 23, No 4 (2021): April 
DOI: 10.2196/19439
http://dx.doi.org/10.2196/19439

Kontakt

Towe Wadensten
Doktorand
E-post
E-post
Eva Samuelsson
Professor emerita
E-post
E-post
Telefon
090-785 35 31