"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Eva Samuelsson

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emerita till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Allmänmedicin
Plats
Målpunkt PA plan 5, Försörjningsvägen 7E, Verksam i Östersund NUS Allmänmedicin, 901 85 Umeå
BMC Women's Health, BioMed Central (BMC) 2024, Vol. 24, (1)
Nyström, Emma; Asklund, Ina; Lindam, Anna; et al.
BJUI Compass, John Wiley & Sons 2023, Vol. 4, (1) : 114-122
Al-Zaidi, Zinah; Lindam, Anna; Fransson, Per; et al.
Archives of Gynecology and Obstetrics
Wadensten, Towe; Nyström, Emma; Sjöström, Malin; et al.
International Urogynecology Journal, Springer Science+Business Media B.V. 2022, Vol. 33 : 1273-1282
Ekersund, J.; Samuelsson, Eva; Lindholm, Lars; et al.
International Urogynecology Journal, Springer 2022, Vol. 33 : 877-885
Nyström, Emma; Söderström, Lars; Samuelsson, Eva
Neurourology and Urodynamics, John Wiley & Sons 2022, Vol. 41, (4) : 945-954
Wadensten, Towe; Nyström, Emma; Nord, Anneli; et al.
International Urogynecology Journal, Springer 2021, Vol. 32 : 103-109
Hansson Vikström, Nils; Wasteson, Elisabet; Lindam, Anna; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (1)
Rygh, Pontus; Asklund, Ina; Samuelsson, Eva
Journal of Medical Internet Research, JMIR Publications 2021, Vol. 23, (4)
Wadensten, Towe; Nyström, Emma; Franzén, Karin; et al.
Neurourology and Urodynamics, WILEY 2019, Vol. 38 : S452-S453
Asklund, Ina; Samuelsson, Eva
Journal of Medical Internet Research, Vol. 21, (3)
Asklund, Ina; Samuelsson, Eva; Hamberg, Katarina; et al.
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Taylor & Francis 2019, Vol. 37, (3) : 380-387
Bokne, Kajsa; Sjöström, Malin; Samuelsson, Eva
BMC Medical Education, BMC 2019, Vol. 19
Nilsson, Gunnar; Soderstrom, L.; Alverlind, K.; et al.
Neurourology and Urodynamics, WILEY 2019, Vol. 38 : S361-S363
Wadensten, Towe; Nyström, Emma; Franzen, K.; et al.
Neurourology and Urodynamics, John Wiley & Sons 2019, Vol. 38 : S450-S452
Wahlberg, K.; Alpstål, G.; Samuelsson, Eva
International Urogynecology Journal, Springer 2018, Vol. 29, (9) : 1325-1333
Nyström, Emma; Asklund, Ina; Sjöström, Malin; et al.
International Urogynecology Journal, Springer 2018, Vol. 29, (6) : 925-925
Nyström, Emma; Asklund, Ina; Sjöström, Malin; et al.
Neurourology and Urodynamics, John Wiley & Sons 2017, Vol. 36, (5) : 1369-1376
Asklund, Ina; Nyström, Emma; Sjöström, Malin; et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2017, Vol. 96, (10) : 1180-1187
Hoffman, Victoria; Söderström, Lars; Samuelsson, Eva
Journal of Medical Internet Research, JMIR PUBLICATIONS, INC 2017, Vol. 19, (5)
Sjöström, Malin; Lindholm, Lars; Samuelsson, Eva
Läkartidningen, Sveriges läkarförbund 2016, Vol. 113, (41)
Asklund, Ina; Samuelsson, Eva
International Urogynecology Journal, Springer London 2016, Vol. 27, (12) : 1857-1865
Lindh, Anna; Sjöström, Malin; Stenlund, Hans; et al.
BMC Cardiovascular Disorders, Vol. 16, (1)
Nilsson, Gunnar; Mooe, Thomas; Söderström, Lars; et al.
BMC Family Practice, Vol. 17
Nilsson, Gunnar; Samuelsson, Eva; Söderstrom, Lars; et al.
Neurourology and Urodynamics, Vol. 35, (S4) : S92-S94
Samuelsson, Eva; Nyström, Emma; Söderstrom, L.
Neurourology and Urodynamics, Hoboken, NJ USA: Wiley-Blackwell 2015, Vol. 34, (Supplement 3 Meeting Abstract 16) : S40-S42
Asklund, Ina; Nyström, E.; Sjöström, M.; et al.
International Urogynecology Journal, Springer 2015, Vol. 26, (8) : 1095-1102
Franzen, Karin; Andersson, Gunnel; Odeberg, Jenny; et al.
BMC Family Practice, BioMed Central 2015, Vol. 16, (1) : 153-161
Högberg, Cecilia; Samuelsson, Eva; Lilja, Mikael; et al.
Neurourology and Urodynamics, John Wiley & Sons 2015, Vol. 34, (S3) : S443-S444
Lindh, A.; Sjöström, Malin; Stenlund, Hans; et al.
Neurourology and Urodynamics, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 34, (8) : 747-751
Nyström, Emma; Sjöström, Malin; Stenlund, Hans; et al.
Geriatrics & Gerontology International, Vol. 15, (5) : 521-534
Samuelsson, Eva; Odeberg, Jenny; Stenzelius, Karin; et al.
Neurourology and Urodynamics, John Wiley & Sons 2015, Vol. 34, (3) : 244-250
Sjöström, Malin; Umefjord, Göran; Lindholm, Lars; et al.
BJU International, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 116, (6) : 955-964
Sjöström, Malin; Umefjord, Göran; Stenlund, Hans; et al.
Age and Ageing, Oxford University Press 2015, Vol. 44, (5) : 736-744
Stenzelius, Karin; Molander, Ulla; Odeberg, Jenny; et al.
Qualitative Health Research, Vol. 24, (4) : 484-493
Björk, Anna-Bell; Sjöström, Malin; Johansson, Eva E.; et al.
Emerging Infectious Diseases, Vol. 20, (4) : 581-589
Widerström, Micael; Schönning, Caroline; Lilja, Mikael; et al.
BJU International, Vol. 112, (3) : 362-372
Sjöström, Malin; Umefjord, Göran; Stenlund, Hans; et al.
BJU International, John Wiley & Sons 2012, Vol. 110, (2) : 240-246
Nilsson, Fredrik O. L.; Linner, Love; Samuelsson, Eva; et al.
Neurourology and Urodynamics, Vol. 31, (6) : 734-736
Sjöström, M; Umefjord, Göran; Stenlund, H; et al.
Neurourology and Urodynamics, Wiley-Blackwell 2012, Vol. 31, (8) : 1242-1246
Sjöström, Malin; Stenlund, Hans; Johansson, S; et al.
Qualitative Health Research, Sage Publications 2011, Vol. 21, (5) : 612-624
Danielsson, Ulla EB; Bengs, Carita; Samuelsson, Eva; et al.
Läkartidningen, Läkartidningen Förlag AB 2011, Vol. 108, (41) : 2004-
Holmberg, Sara; André, Malin; Ostgren, Carl Johan; et al.
European Journal of Clinical Pharmacology, Vol. 67, (5) : 535-536
Linnér, Love; Schiöler, Helena; Samuelsson, Eva; et al.
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Vol. 26, (1) : 35-39
Rodhe, Nils; Englund, Lars; Mölstad, Sigvard; et al.
Läkartidningen, Läkartidningen förlag AB 2008, Vol. 105, (40) : 2778-80
Thorn, Jörgen; Samuelsson, Eva; Wändell, Per; et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Vol. 86, (4) : 435-43
Samuelsson, Eva; Hellgren, Margareta; Högberg, Ulf
Läkartidningen, Stockholm: Sveriges läkarförbund 2007, Vol. 104, (1-2) : 32-34
Samuelsson, Eva; Hultdin, Johan; Groth, Katarina; et al.
Eva Samuelsson: Tät med mobilen - om inkontinens

Var fjärde kvinna och var åttonde man har besvär med urinläckage. Men problemen kan minskas med självbehandlin...