"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-21

Ny bok: Brodjaga - luffare och journalist

NYHET I en ny bok, "Brodjaga - luffare och journalist", skriver Birgit Petersson, docent i historia, om Alma Braathen, DN-journalist och fotograf, som bl.a. gjorde stora reportage från finska vinterkriget 1939-40 och från Nordnorge våren 1940.

Även Alma Braathens rapporter 1945 från de ryska fånglägren i Nordnorge var skakande. Hon skrev gärna sociala reportage och kallades ofta för vildmarksreporteer. Skrev också ett par böcker, t.ex. "Som luffarturist i Orienten", utkom 1928.

Alma Braathen (1906-67), signaturen Brodjaga, tillhörde från 1940-talet och fram till sin död 1967 Dagens Nyheters främsta journalister.

Brodjaga betyder luffare och vagabond på ryska. Braathen följde sitt eget spår till ödemarkerna i norr och öster, hon skildrade såväl samers och nybyggares levnadssätt som den sibiriska taigan och livsvillkoren för beduinerna i dåtidens Orienten.

De sociala villkoren upptog henne mest, men även exceptionella samtida händelser som bärgningen av regalskeppet Vasa, där hon noga och intresserat följde de olika etapperna i det svåra arbetet, kom att skildras i uppmärksammade reportage.

Hon hade en osedvanlig förmåga att skapa kontakt både med människorna vars historia och levnadsvillkor hon skildrade och med läsarna. Tack vare en skarp blick för detaljer, empati, en djup naturkänsla och ett poetiskt språk blir hennes texter fängslande och intressanta.

Sin ungdoms föresats att arbeta för kvinnornas sak fullföljde hon: så ofta som möjligt gör hon kvinnor synliga och framhäver deras insatser.

Birgit Petersson är docent i historia och har varit universitetslektor vid Umeå universitet. Efter sin avhandling i socialhistoria, "Den farliga underklassen". Studier i fattigdom och brottslighet i 1800-talets Sverige (1983) har hon bl.a. forskat om svensk press under 1800-talet och medverkat i Den svenska pressens historia.

Tidningar i Gävle och Sundsvall, särskilt Sundsvalls Tidning, har varit föremål för hennes studier, likaså journalistyrkets professionalisering. Om Alma Braathen har hon tidigare skrivit två uppsatser i Presshistorisk årsbok.

Redaktör: Per Melander