Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 27 nov, 2017

Ny bok: Digital humaniora – humaniora i en digital tid

NYHET Med utgångspunkt i begreppet "Digital humaniora" presenterar och diskuteras i en ny antologi vid Umeå universitet hur humaniora kan närma sig den digitala samtiden och belysa den digitalhumanistiska forskningens och undervisningens möjligheter och begränsningar och de konsekvenser, metodologiska såväl som teoretiska, som begreppet "Digital humaniora" öppnar för.

I ett av bidragen granskar författarna de etiska överväganden och val som uppstår under forskningsprocessen, dvs. från urval av material, datainsamling och spridning av resultat, och visar på betydelsen av och vinsten med att inom digital humaniora ta hänsyn till lärdomar från etnografin.

I tre bidrag står läsundervisningen i skolan i fokus. De behandlar elevers och lärares inställning till skärmen respektive boken vad gäller läsning av olika texter i ett undervisningssammanhang liksom med vilka kvaliteter de förbinder de olika lästeknologierna, men också frågan om det inte finns en poäng i att skilja mellan läsning i de nya digitala medierna och läsning i traditionella tryckta medier.

I det sista och avslutande kapitlet behandlas vad litteraturläsandet kan tänkas skapa i en medierik uppväxtmiljö med speciell betoning på empati. 

Redaktörer för boken är doktoranden i litteraturvetenskap Julia Pennlert och Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt arbete, båda verksamma vid Umeå universitet.

Utöver redaktörerna medverkar Jenny Bergenmar, Coppélie Cocq, Anna Foka, Stefan Gelfgren, Carina Hermansson, Anna Johansson, Anna Lindhé, Kristina Lundblad, Jesper Olsson, Pelle Snickars och Anders Öhman.

Läs mer

Kontakt:

Julia Pennlertjulia.pennlert@umu.se

Per-Olof Erixonper-olof.erixon@umu.se, tel. 090-786 64 36

Redaktör: Per Melander