"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-21

Ny bok: ”Encyclopedia of the Barents Region”

NYHET I ett nytt uppslagsverk kallat ”Encyclopedia of the Barents Region” presenteras omfattande kunskap om historia, ekonomi och kultur i Barentsregionen. Encyklopedin är ett internationellt vetenskapligt projekt med deltagare från framförallt Norge, Sverige, Finland och Ryssland. En rad forskare vid Umeå universitet har medverkat som artikelförfattare och utgör tillsammans med huvudredaktören Mats-Olov Olsson och två av de biträdande redaktörerna, Fredrick Backman och Björn Norlin Umeå universitets bidrag till bokverket. Bokens förord är skrivet av Thorvald Stoltenberg och Michail Gorbatjov.

Barentsregionen är ett gränsöverskridande område som inkluderar de nordligaste länen i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Det grundades 1993 för att stimulera samarbete över nationsgränserna i de norra delarna av Europa.

Encyclopedia of Barents Region innehåller 415 artiklar om historia, kultur och ekonomi, samt bakgrunden till inrättandet av Barentsregionen. Artiklarna granskar även de kulturella, socioekonomiska och politiska förutsättningarna för en fortsatt och intensifierad gränsöverskridande samverkan mellan människor som lever i dessa glesbefolkade områden i norra Europa.

Alla tretton medlemsregioner som deltar i Barents-samarbetet presenteras i artiklar som beskriver deras historia och utveckling illustrerade med fotografier och kartor. Ett viktigt syfte med encyklopedin är att koppla samman det förflutna med den nuvarande utvecklingen i regionen, och därigenom fylla en lucka av europeisk historia och förhoppningsvis främja intresse i omvärlden för ett område med spektakulär natur och rik variation av etniska grupper och kulturer.

Omkring 300 författare, främst akademiker som bor och arbetar i barentsregionen, har bidragit med artiklar i encyklopedin. Tillsammans med läroboken The Barents Region. A Transnational History of Subarctic Northern Europe, publicerad 2015, presenterar encyklopedin fakta i ett brett spektrum av ämnen som bör tilltala inte bara experter inom den akademiska världen utan även regeringskanslier, studenter och allmänhet.

Kontakt:

Björn Norlin, bjorn.norlin@umu.se, tel. +46 90 786 96 29

Läs mer

Redaktör: Per Melander