"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-06-15

Ny bok: Estetiska ämnen och genus

NYHET Hur påverkar och påverkas genus av de estetiska ämnenas kunskapsområde och undervisningspraktik? I en ny bok med redaktör och författare verksamma vid Umeå universitet behandlas bild, musik, slöjd och dans; ämnen där frågor om genus sällan uppmärksammas men ofta blir mycket synliga.

I boken presenteras de estetiska ämnena i ett historiskt och i ett nutida perspektiv. Den inleds med en inblick i samhällsförändringars betydelse för skolans utveckling. Därefter följer en historik för varje ämne, vilka syftar till att visa hur aspekter som klass, kön och etnicitet har påverkat deras framväxt, utformning och innehåll.

Nutida perspektiv på praktik och undervisning undersöks i såväl skola som förskola. Författarna summerar även likheter och skillnader mellan ämnena och diskuterar hur dessa kan komma att påverka utvecklingen framöver.

Läs smakprov ur boken

Eva Skåreus (red.) är docent i pedagogiskt arbete med inriktning mot bild vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet.

Linn Hentschel disputerade i pedagogiskt arbete med inriktning mot musik och arbetar idag vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet.

Anna Lindqvist är universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.

Erik Sigurdson är universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet.

Tommy Strandberg är universitetslektor i pedagogiskt arbete och har arbetat vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet.

Britt Marie Styrke är universitetslektor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning och har arbetat vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet.

Stina Westerlund är universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot slöjd vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet.

Stina Wikberg är universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bild vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet.

Kontakt:

Eva Skåreuseva.skareus@umu.se, tel. 090-786 60 13

Redaktör: Per Melander