"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-04

Ny bok: Historia de las Literaturas Hispánicas – Aproximaciones Críticas

NYHET En vilja att bjuda på något mer utöver konventionell litteraturhistoria resulterade i den spanska läroboken Historia de las Literaturas Hispánicas – Aproximaciones Críticas. Redaktörerna Andrea Castro och Eduardo Jiménez Tornatore förmedlar i sin bok glädjen och nyfikenheten inför en mer nyanserad historia än vad vi är vana vid.

Elena Lindholm, lektor i spanska vid Institutionen för språkstudier, är en av medförfattarna till boken och menar att de litteraturhistorieböcker vi levererar till studenter idag är gammaldags.
– Det har knappt kommit något nytt sen 60-talet, säger hon. Kritiska perspektiv som tar upp postkolonialism och feminism är ovanliga. Vi ville bjuda på några annorlunda perspektiv, för att visa studenter hur kul det är med litteraturhistoria. Man kan upptäcka nya saker även i historien.

Boken handlar om och bygger på forskning i litteraturhistoria men är språkligt ägnad åt andraspråksstudenter som läser spanska på universitetet. I inledningskapitlet diskuterar redaktören Andrea Castro och professor Ken Benson olika perspektiv på litteraturens roll i språkundervisning och frågar sig själva och läsaren varför studenter ska läsa litteratur om det egentligen är språket de vill lära sig. Boken är sedan uppbyggd i kronologisk ordning och lotsar läsaren ända från medeltiden fram till nutida spansk och latinamerikansk litteratur. Varje epok bjuder på olika sätt att se på litteraturen.

– Jag skriver om spansk 1800-talslitteratur och feminismens historia i Spanien, berättar Elena. Jag fokuserar på kvinnan som figur både i litteraturen och i litteraturhistorien. 1800-talet framställs ofta som ett manligt århundrande, trots att det finns många fascinerande kvinnoporträtt i litteraturen. I litteraturhistorieböcker finns nästan inga kvinnor, varför det? Och varför är alla kvinnor som porträtteras i litteratur galna eller sjuka? Jag vill erbjuda en kontext till detta och ge ett svar. Det kan nog vara ett tungt kapitel att läsa eftersom kvinnornas historia i Spanien knappast är lustfylld, men studenterna behöver känna till detta också.

Alla kapitel går igenom de stora klassikerna, som i en vanlig litteraturhistoriebok, men Elena vill poängtera att det inte är det som är bokens främsta syfte.
– Vill man ha en uppräkning av olika stora författare genom tiderna går man till de vanliga verken. Det här är ett komplement. Vi vill bjuda på utforskning. Tanken är att lämna öppna ändar för studenter att spinna vidare på.

Än så länge finns boken som kurslitteratur på Göteborgs universitet men kommer också att ingå i c-kursen i spanska på Institutionen för språkstudier här på Umeå universitet nästa år. Boken marknadsförs mot b- och c-studenter i hela Norden.

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson