"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-29

Ny bok: International Perspectives on Teaching Rival Histories

NYHET I en ny antologi presenteras olika sätt att närma sig "motstridiga historier" i klassrummet. Slutsatsen som kan dras är att pedagogiska närmanden till den här typen av historiska problem kräver stor hänsyn till olika nationella och kulturellt avgränsade pedagogiska sammanhang. Boken är redigerad av Henrik Åström Elmersjö, Umeå universitet, Anna Clark, University of Technology, Sydney och Monika Vinterek, Högskolan Dalarna.

Omtvistade historier har länge varit en viktig fråga i historieundervisning över hela världen och har i vissa fall till och med beskrivits som delar i "historie-" eller "kulturkrig". I denna antologi diskuterar författare från hela världen frågan "vad kan lärare göra – och vad gör de – för att ta itu med motstridiga berättelser om samma historiska händelser?"

I antologin sätts en epistemologisk (kunskapsteori; läran om kunskap) fråga i centrum för diskussionen: Vad innebär det för historiens epistemologi, om det är möjligt att lära ut mer än en berättelse?

Antologin lyfter frågor som är mycket aktuella i mångkulturella samhällen, där vettiga sätt att hantera olika tolkningar av historiska händelser är avgörande för att människor ska kunna förstå varandra över olika kulturgränser.

Boken är viktig läsning inte bara för studenter och forskare inom utbildning och historia, utan även för praktiserande lärare.

Kontakt:

Henrik Åström Elmersjö, henrik.astrom.elmersjo@umu.se, tel. +46 90 786 68 16

Läs mer

Redaktör: Per Melander