Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 20 jun, 2018

Ny bok om det framväxande forskningsfältet digital humaniora

NYHET Digital humaniora är ett snabbt framväxande forskningsfält och Umeå universitet har en ledande position genom egna satsningar och stöd från flera finansiärer. Nu utgör erfarenheter och idéer från Umeå universitet en viktig utgångspunkt för en ny bok i ämnet.

Framväxten av ett nytt forskningsfält är ofta en spännande, hetsig och omstridd process. Det gäller inte minst digital humaniora som under de senaste åren väckt stor uppmärksamhet och intresse från forskningssamfundet. Området handlar om humanistiska perspektiv på och engagemang med informationsteknik som verktyg, studieobjekt och medium.

Nu kommer Patrik Svensson, professor vid enheten för digital infrastruktur inom humanistisk forskning, Umeå universitet, ut med en bok som tränger in i utvecklingen av fältet, dess kunskapsalstrande och möjliga framtidsvägar. Boken grundas i Patrik Svenssons erfarenheter från Umeå universitet, inte minst som tidigare föreståndare för Humlab (2000-2014).

I boken Big Digital Humanities argumenterar Patrik Svensson för att digital humaniora behöver vara en idémässig och tekniknära mötesplats som är intellektuellt driven, öppen, blandad, tillåtande och stödjer många olika forsknings- och utbildningsmässiga praktiker – från traditionellt bokskrivande och digitaliserande av kulturarv till teoretiskt förankrade forsknings- och dataverktyg och digitalt stödd aktivism.

– Jag efterlyser också en aktiv humaniora som engagerar sig i samtida samhällsutmaningar utifrån djupgående kulturell och historisk kunskap. Här kan digitala frågor utgöra en samlingspunkt och ingång för olika typer av samarbeten och forskningsprojekt. Sådana mötesplatser behöver ha en intellektuell själ och strategier för att utveckla stark forskning och angelägen infrastruktur, säger Patrik Svensson.

Exempel på sådana strategier är kuratoriskt arbete, att förhandla, framhålla och stödja idéer, projekt och aktiviteter, samt möjliggörande, att ge personer som vill göra skillnad plats, stöd och resurser som man annars normalt inte har tillgång till. Patrik Svensson betonar också vikten av fysiska-digitala platser och att även humaniora behöver tänka fram och bygga tekniska lösningar.

Big Digital Humanities: Imagining a Meeting Place for the Humanities and the Digital. Boken ges ut av University of Michigan Press.

För mer information, kontakta gärna:

Patrik Svensson, professor i humaniora och informationsteknik, enheten för digital infrastruktur inom humanistisk forskning vid Umeå universitet. Hans forskning handlar om digital humaniora som fält, forskningsinfrastruktur, visualisering och plats och lärande.
E-post: patrik.svensson@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz