"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-17

Ny bok om digitala metoder

NYHET En ny bok har släppts med redaktörer och skribenter från Institutionen för kultur- och medievetenskaper och andra forskare från Umeå universitet.

Boken Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap är redigerad av Johan Jarlbrink, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap och Fredrik Norén, doktor i medie- och kommunikationsvetenskap och verksam vid Humlab vid Umeå universitet. 

Boken handlar om hur digitala medier ger upphov till nya forskningsfrågor men också ger möjligheter att undersöka gamla frågor med nya metoder. 

Medverkar från Umeå universitet gör även André Baltz, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, Erik Carlsson, docent och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Anna Sofia Lundgren, professor i etnologi, Maria Eriksson, postdoktor vid Humlab, Evelina Liliequist, doktor i etnologi och verksam vid Humlab, Jens Lindberg, doktor i etnologi och verksam som forskare och lärare vid Institutionen för socialt arbete, Simon Lindgren, professor i sociologi och Mathilda Åkerlund, doktorand i sociologi och knuten till Centrum för digital samhällsforskning (DIGSUM) vid Umeå universitet. 

Utdrag från förlaget om boken:

"Digitaliseringen av kulturarv och arkivsamlingar innebär att historien kan utforskas på digital väg. I bokens elva kapitel behandlas digital etnografi, metoder för text-, bild- och nätverksanalys samt studier av dataspel, gränssnitt och digitala flöden. Dessutom beskrivs metoder för automatisk datainsamling och vetenskapliga visualiseringar.

Författarna går igenom grunderna för respektive metod och visar med illustrativa exempel hur de kan användas i konkreta undersökningar. Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap vänder sig till studenter på grund- och avancerad nivå inom ett flertal ämnesområden, men riktar sig också till forskare som vill uppdatera sin metodarsenal"

Läs mer om boken och dess andra författare på studentlitteratur.se